Mi deziras atentigi vin, ke Facebook paĝo de IKUE de tago al tago estas pli riĉa.
Ĉiutage oni tie trovas meslegaĵojn. Dum oktobro estis aparta ĉiutaga "kunvojaĝo" KUN MARIA DUM UNU MONATO. Oni ĉiutage povis legi ĉu predikojn, ĉu tekstojn pri la Dipatrino kaj aldone preĝojn aŭ kantojn.
Dum novembro sekvis nova serio "PREĜI - KOMUNIKI KUN DIO" kun preĝoj kaj diversaj pensoj pri la preĝo. De la komenco de decembro serio titoliĝas "ADVENTO: Prepare al Kristnasko" kun adventaj poemoj kaj meditoj.

Krome, oni regule trovas tie la tradukojn de la Tviteroj de la papo Francisko, same videoj pri diversaj okazaĵoj, ekz. generalaj aŭdiencoj, Anĝelusoj, matenaj mesoj kaj aliaj paŝtistaj agadoj de la Papo.

Ankaŭ ĉe la paĝo estis prezentitaj meditoj pri la dimanĉa evangelio, preskaŭ ĉiuj novproklamitaj beatuloj kaj sanktuloj dum la jaro 2013.

La IKUE paĝo iĝis aktuala fonto por unuavice katolikaj Esperantistoj, ĉar tie aperas kaj novaj tradukoj, kaj rememoro pri nia trezorejo "Espero Katolika".

Estas jam sufiĉe bela nombro da personoj kiuj markis la paĝon kiel ŝatata, kaj tio signigas ke ligo troviĝas ankaŭ ĉe ilia Facebook-profilo. Jes, je ĉiuj estas IKUEanoj, sed ankaŭ interese, eĉ troviĝas inter ili neesperantistoj!
Cetere, estos ankoraŭ ebleco paroli pri la statistiko, ĉar baldaŭ la 11-an de februaro estos la 1-a datdeveno post la malfermo de IKUE-paĝo.
Kaj jes, certe, ĉio ĉi realigeblas dank' al sinofera kunlaboro ĉefe de Antonio de Salvo kaj Vitor Luiz Rigoti dos Anjos.

Mi invitas vin, se ĝis nun vi ne havis okazon, ke vi vizitu la paĝon ĉe la adreso
https://www.facebook.com/pages/Internacia-Katolika-Unui%C4%9Do-Esperantista/263471327120529

Aŭ iru al la ttt-ejo de IKUE www.ikue.org kaj en la dekstra angulo vi trovos la bluan literon "F" kiu vi gvidos rekte al la serĉata paĝo.

Marija Beloŝeviĉ, vicprezidantino de IKUE
La aperitaj materialoj estas libere alireblaj, sed se vi havas Facebook-profilon, uzu la eblecon kaj "ekŝatu" la IKUE-paĝon. Dankon!