Jose's most appreciated articles

 • Idala Podkasto numero 12: Idolecioneti por Esperantisti / Idolecionetoj por Esperantistoj

  - 2 people like
  Esperanto
  Idala Podkasto numero dek e du / Idala podkasto numero dekdu Kara amiki, me itere rivenas por brodkastar a vi ca lasta Idala Podkasto, del varma Urbo dil Suno, Hermosillo, stato Sonora, lando Mexikia. E pro ke me savas ke existas kelka esperantista askoltanti di ca humila podkasto, me facis la sequanta: Rapida lecioni por komprenigar la linguo Ido da esperantisti Karaj amikoj, mi denove revenas por elsendi al vi tiun-ĉi lastan Idan Podkaston de la varma Urbo de la Suno, Hermosil…

 • Granda suceso dum la Ido-renkontro Tubingen 2010!

  - 2 people like
  Tubingen-partoprenanti
  Nia samideani raportas kune o separite la granda suceso qua esis la Ido-renkontro Tubingen 2010, nam multa jurnalisti (radio e jurnali) asistis por savar pluse pri la linguo internaciona Ido, esperanto reformita. Yen kelka komenti dil idisti partopreninta: "Esas remarkinda quanta raporti aparis en diversa jurnali, ed altraloke, pri la konfero. On povas esperar ke la aktiva Germana Idisti recevos multa inquesti e signi di intereso pri Ido. Gratuli ad Ingrid, Frank ed omni qui aranjis la k…

 • La Nacionala Himno Mexikiana

  - 1 person likes
  Standardo di Mexikia - Bandera de Mexico - Flago de Meksiko - Flag of Mexico
  Yen mea kelke aproximata versiono dil himno di Mexikia, e nur la unesma strofo. Mexikiani, ye la milit-krio preparez la stalo e la kavalo! E ritremez la kerno dil Tero yel' bruisoza sono dil kanon'! Metez, ho, Patrio!, tua temporin per olivo dil paco la deal arkanjelo, nam en la cielo tua eterna fato skribesis dal fingro di Deo. Ma se stranja enemiko audacos violacar tua sulo per sua plando,…

 • La legendo dil Kin Suni

  - 1 person likes
  La Kin Suni, la origino dil mondo e dil homaro, segun la azteki. En la komenco, Ometecuhtl, la eterna deo, kreis Tonacatecuhtl e Tonacacihuatl (gespozi) por populizar la universo. De li naskis la unesma quar dei, Quetzalcoatl, Xipetotec, Huitzilopochtli e Tezcatlipoca. Li kreis du homi, por ke li havos filii qui adoros la dei. La homi povis chasar en la mari e la monti, ma ne existis suno en ta tero, omno esis ombri. Pro to, Quetzalcoatl kreis suno per lignofairo, ma ta suno esis neservebla…

 • Idala Podkasto numero 024

  - 1 person likes
  Memorigiva Postmarko
  Deskargez ol hike Idala Podkasto numero duadek e quar (24) Agosto duamil e non (2009) Kordiala saluto del varma urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia, kara askoltanti. Itere, plezuroze me brodkastas por vi la Idala Podkasto, cafoye la numero duadek e quar. Yen, por vi, la sequanta temi: -Mexikiani bezonos pasporto-visto por voyajar a Kanada -Chiniana yunino lojeskas en latrino pro chera preci dil domi. -Rezumo pri la Ido-renkontro Tallinn du…

 • Nova retpagino dil Klubo Idoamiki Berlin!

  - 1 person likes
  Idoamikienlineo
  Kun plezuro por la praktikanti, parolanti e simpatianti di la Linguo Internaciona Ido, me prizentas la nova retpagino dil Klubo Idoamiki Berlin , qua anke enretigis plura numeri recenta en PDF di la lektinda revuo Ido-Saluto! , publikajo dal Germana Ido-Societo. Juez ol, amiki! http://www.idoamiki.berlin.idolinguo.de/index.php/IAB/IAB http://www.idoamiki.berlin.idolinguo.de/index.php/IAB/IdoSalutoPDF

 • Idala Podkasto numero 025

  - 1 person likes
  Vivez Mexikia!
  Deskargez ol de hike Idala Podkasto numero duadek e kin (25) Septembro, duamil e non. Hola, kara askoltanti dil Idala Podkasto! Per ca joyoza Mexikiana muziko me sendas a vi mea maxim kordiala ed amikala saluti de mea lando Mexikia qua camonate celebras lua patriofesti. Kun la sama joyo me anuncas a vi la sequanta temi: -Mexikia obtenas la rekordo pri la maxim granda quanto de personi dansanta “Thriller”, da Michael Jackson. -On trovas la unesma rokoza planeto exter la s…

 • Felica 102esma Aniversario, Ido!

  - 1 person likes
  Ye la 24 di Oktobro 1907, naskis en Paris, Francia, specifike la College de France, la Linguo Internaciona Ido, dum asemblo di Delegitaro por la Linguo Internaciona, depos decidir ke la maxim bona helpanta linguo esis "... Esperanto , pro olua relativa perfekteso e pro la ampla e multaspeca uzo qua ja facesis di ol, MA KUN LA REZERVO DI PLURA CHANJI EXEKUTENDA ...", e de ta decido aparis la nuna Idolinguo, Esperanto Reformita, qua sequas la principo di Otto Jespersen pri helpolinguo: "La max…

 • Idala Podkasto 039

  - 1 person likes
  Santa Nikolaus
  Deskargez ol hike Idala Podkasto numero 39 Decembro 2010 Felica Kristonasko, kara askoltanti di Idala Podkasto e lektanti di Ido Sonora!. Ton me deziras por vi dum ca fino di Decembro duamil e dek. Ke la varmo dil joyo e la feliceso inundez via kordii dum ca vintrala epoko, e ke olca plenigesez per amo e paco. Yen la temi di ca decembrala podkasto: - Homeosexuali darfos servar en la Usana Armeo -Plura Anonima Santa Nikolaus donacas pekunio e…

 • 50,000 viziti

  - 1 person likes
  To sonas facile, ma mea pagino ja atingis la kin-a-dek-a-mil viziti de olua kreado ye oktobro di 2008. Me dankegas ti omna qui vizitis me, sive pro kuriozeso, sive pro propra gusto, sive mem por blamar o mokar pri ca audacoza idisto. Nu, por iti en ca lasta kazo, existas frazo en la Hispaniana qua dicas: "Se la hundi aboyas, es pro ke ni avancas". Irgamaniere, me dankegas omni egale. Sen vi me ne atingabus ca magiala e granda nombro qua es 50,000. Pro to, me deziras ke vi omna, amiki, idisti…