Ye kelka semani ante nun me demandis a mea spozino, talentoza sutisto, kovrilo por mea ludoplanko (goban) di Go, olquan vi ja konocas.

La goban desegnesis por esar portebla omnaloke, ma me deskovris balde ke ol ne esis tam rezistanta kam me pensis. Mea goban bezonis protektilo o kovrilo dum ke ol esis voyajanta ante ekirar por konkurso kontre altra ludero. Nu, depos multa dii, el finis la kovrilo, facita ek trelicho o denimo e rekamita per grosa filo. Nam el savas anke brodar e rekamar la stofi (uldie me montros elua bela verki ek stofo), me demandis specala desegno por la rekamo, la simbolo yin-yang, pro du rezoni. Ol semblas tre "orientala" same kam la ludo Go, ed ol reprezentas la lukto inter blanka e nigra. Anke me pensis pri desegno di samurai o drako, ma me selektis la yin-yang pro olua simpleso e facileso rekamar.

La interna parto dil kovrilo es stofo uzita hike en Mexikia por kovrar la matraci dil bersili dil infanteti, konocita lokale quale "plasticuna", literale "plastiko por bersilo". Olim mea spozino kreis falsa vesto di astronauto per ta stofo pro olua simileso por un de mea filii por uzar en festivalo skolala. Nula altra puero aparis vestizita quale astronauto ibe! Yes, yes, la ideo esis mea. La plastik-stofo semblis perfekta por protektar kelke la ludoplanko kontre lejera frapi. Por klozar la kovrilo, mea spozino uzis velcro-bendi quale klozili.

Hike vi povas vidar la grandeso dil kovrilo kompare la goban ed en la sequanta imajo vi vidas la kovrilo ja klozita kun la goban interne e pronta transportar irgaloke. La kovrilo anke servas quale tablotuko por evitar pozar la ludoplanko sur sordida o domajiva surfaci qui povus skrachar la goban.

Ni ludez!