Kara samskopani:

Yen la texto di mea dekesma Idala Podkasto:

"Idala podkasto numero Dek

oktobro duamil e ok.

Hola, kara samideani! Via amiko, Jose Cossio salutas vi joyege de Hermosillo, Sonora, Mexikia, e quale sempre, dezirante omna de vi standez bone.

Inter la temi quin me traktos cafoye esos:

-La nasko di Ido Sonora! che ipernity.com

-Mexikiana novajo: Terorist-atako en Morelia, Michoacán, Mexikia dum la festadado dil aniversario dil sendependeso di Mexikia.

-Kuriozajo di nia mondo: Mult-milioniero komendas yakto armizita per antimisila shildo.

Cafoye, quale vi askoltis, me kontis kun la mikra helpo di bela damzeleto qua mencionis la nomo di ca humil audiodokumento, la dekesma idala podkasto, depos yaro del unesma facita da me ye oktobro de duamil e sep.

Kelka kozi eventabas de ta unesma intenco di podkasto, e me dankas vi pro via atenco e via komenturi dum ita tota tempo. La maxim recenta novajo por vi esas la kreuro di nova retpagino ube vi, kara samideani, askoltas ica brodkasto, Ido Sonora!, ube Ido sonas. Danke la digitala magio dil interreto, vi povas askoltar ca podkasto irgatempe same kam altra bela ed interesant audioarkivi, exemple l’ido-muziko di nia Rusiana amiko iZoommm, di qua la bela pleado dil gitaro hipnotas ni same kam per ilua bela voco.

Samamaniere ni povas askoltar bela kansoni di Usana idisto Lee Kendrick.

Por atingar ed askoltar ca melodii, vi povas enirar per la sequanta ret-adreso:

ww.idosonora.ipernity.com

Me ne volas obliviar dankar nia Hispanian amiko Partaka, qua donis a me l'ideo por nomizar la retpagino.

******

Ye la dekekinesma di septembro eventis des-fortunoza terorist-atako en l'urbo Morelia, Michoacán, dum la festadado dil aniversario dil sendependeso di Mexikia, ube ok inocenta viktimi ocidesis e plu kam cent vundesis per atako per shrapnelo da membri di kriminala bandacho kontre la civitani en publika plaso. To eventas dum la lasta e maxim grava ondo di violenteso en la lando. Pos kelka dii la federala guvernerio arestis tri homi qui ja konfezis la shamoza krimino.

Lo maxim grava di ca eventajo esas ke ol esas l’unesma direta atako kontre la populo Mexikiana vice esar hazardala rezulturo di la lukto inter la karteli e la policisti, e ke pro ke l’atako eventis dum la maxim grava festo dil naciono.

Ica dekesma podkasto dedikesas por la viktimi dil dekekinesma di septembro.

******

Rusiana mult-milioniero, Roman Abramovich, posedanto dil Londona esquado di ped-balono Chelsea, komendis la konstruktado di "super-yakto", armizita per sistemo di detektado kontre misili, quale protekto kontre pirati e teroristi.

Segun publikigis la jurnalo "The Sunday Times", la mar-navo kustos duacent milioni de angla-pundi, o duacent e kinadek milioni de euri, e havos kurasizita komandeyo, same kam la kabino dil magnato.

Se ulu sucesus vinkar la severa sekureso dil navo, Abramovich, quaradek-e-unyara viro, ed ilua amorato, Rusiana modelistino Daria Zhukova, qua evas duadek-e-sis yari, povus eskapar per submar-navo qua funcioneskos sub l'aquo.

La navo konstruktesas en la nav-konstrukteyi di Hamburgo, Germania, de ube ulafoye departis la famoza batalio-navo "Bismarck", olquan Adolf Hitler konsideris ne-vinkebla, ma qua esis sinkita dal Rejala Britaniana Navaro lor la duesma mondomilito.

La navo havos sepadek kruani e havos kabini por duadek e quar gasti dil magnato, ed ol esos longa til cent e sepadek metri de longeso, superpasante la yakto dil emiro de Dubai, konsiderita til nun la maxim granda yakto dil mondo.

La navo, qua esos livrata ye la venonta somero, esos nomizata "Eklipso". Per ta nomo la milioniero pretendas eklipsar irga navo ed olca divenos la flag-navo dil flotilio di tri yakti qui ja posedas la magnato. Tamen, la konstruktado dil navo ne afektos la richeso di Abramovich, olqua esas kalkulata til dek-e-unmil e sepadek-e-cent pundi, segun la listo dil maxim richa homi dil mondo publikigita da The Sunday Times, ide La Sundio-Tempi. Quale furtar pilo a kato.

******

Camaniere me finas ica podkasto, dezirante esar itere kun vi lo maxim balde posibla. Quale sempre, me aceptas via komenturi e sugesti por plubonigar ica brodkasto.

Me nomesas Jose Cossio, danko pro via atenco e til balde."