La 1-an de oktobro 2014 Esperanto-Centro OraPonto estas starigita de Trezoro Huang Yinbao prezidanto de Investa Kompanio OraPonto Jingchuan. La kompanio finance subvencias la centron. La celo de la centro estas praktike trejni aktivulojn, servi esperantistojn, finance helpi junulojn por lerni la lingvon. La centro dungis junan E-praktikan lernanton kiel salajritan oficiston, lanĉis Esperantan Fonduson por subvencii E-instruadon. Ĝis fino de Marto la centro liveris servon al pli ol 100 ĉinaj esperantistoj por aliĝi al internaciaj organizoj aŭ kongresoj, peris mendadon de internaciajn eldonaĵoj ekzemple la revuoj Esperanto, Kontakto, Monato, La Ondo, La Gazeto ktp, gastigis alilandajn esperantistojn, publikigis rete ĉinlingvajn artikolojn por konsciigi publikon pri Esperanto kaj lingva problemo, organizis retan grupon kun la nomo UEA-membraro en Ĉinio kun 400 retaj membranoj.

La centro havas du oficejojn, instruistan loĝejon kaj gastajn loĝĉambrojn en kiuj povas loĝi 25 E-parolantoj en duetaĝaj litoj, kaj kuirejon, du necesejojn. Instruisto povos loĝi en aparta unulita loĝa ĉambro. Loĝantoj en la centro povas mem kuiri. Ni estas pretaj senpage gastigi internaciajn E-parolantojn kondiĉe ke la gastoj deziras volontule instrui Esperanton aŭ Esperante praktike paroligi komencantojn 1-2 horojn tage de lundo ĝis vendredo. Lingvaj lernantoj senpage loĝos en la centro, sed ili devas pagi modestan lernan kotizon. Lernantoj el nepagpovaj landoj povas peti subvencion de la centro.

La centro okazigos du Parolajn Praktikajn Kursojn en Jingchuan Ĉinio. La unua kurso okazos la 5-30an de julio. La dua okazos la 1-25an aŭguste. La instruisto estos lingva instruisto s-ro Roberto el Italio. La centro liveros al la lernantoj senpagan loĝadon.

Nun ni atendas novajn E-parolantajn gastojn el la tuta mondo.