BEK-kurso kaj Ekskurso en Insulo Hainan


Huang Yinbao ( ĉinio )

Renkontiĝo kaj Ekskurso en Insulo Hainan

Antaŭ longa tempo mi havis ideon sendi miajn gefilojn al oficiala kurso por lerni Esperanton. Hazarde mi plenĝoje legis novaĵon publikigitan de ĉinaj esperantistoj Trigo kaj Hosemo, ke ili kune kun usona esperantisto Dennis aranĝos la renkontiĝon de esperantistoj por Esp-kurso kaj ekskurso ekde la 25-a de januaro ĝis la 25-a de februaro, 2010, en la Insulo Hainan. Mi tuj anoncis la aliĝon de mia familio kun kvar membroj: mi, mia edzino, 22-jara filino kaj 9-jara filo, esperante esperantistigi ĉiujn familianojn. Poste mi telefone sciigis sciigis mian filino pri tio Huang Xiaojuan, studentino en Zhongnan Universitato. Tio ĝojigis ŝin, kiu havus du celojn: lerni Esperanton kaj ekskursi en belega kaj agrabla Insulo.

Ankaŭ miaj edzino kaj filo ĝojis ke ili povas sperti someran vivon dum vintro, dirante ke ankaŭ ili lernos Esperanton tie. Fakte nur la filino lernis, la edzino kaj filo nur amuze ekskursis.

Mi ne povis tutmonate ĉeesti la eventon pro mia laboro. Do mi sendis mian filinon antaŭ komenco (aŭ: antaŭ la malfermo) de la kurso. Mi kaj miaj edzino kaj filo, kune kun la familio de Ardo (mia amiko kaj bona esperantisto), sepope alflugis je la 5a de februaro.

Kiam ni atingis la Insulon je 1:30 nokte, la bonkora kaj entuziasma organizanto s-ro Hosemo jam atendis nin en la antaŭpreparita gastejo. Esperanta “saluton” tuj vigligis lacajn kaj dormemajn amikojn, ni babilis ĝis malfrua nokto sendormeme.

S-ro Ardo kaj Hosemo eĉ vizitis kafejon por plene ĝui esperantan babiladon kaj teon, ĝis kioma horo ili revenis al la gastejo, mi ne sciis.

Matene je la 9a horo ni renkontiĝis kun ĉiuj kursanoj kiuj alvenis antaŭ 1-2 semajnoj: S-ro instruisto Dennis, la familio de profesorino Arko kun ŝiaj nevo Arketo kaj filino el urbo Nanchang, s-ino Zhang Xiŭian el Anhui-provinco, fraŭlo Luo el Guizhou-prinvinco, mia filino Huang Xiaojuan kaj aliaj tri. La sumo de la kunvenintoj ĉeestintoj) estis 17.

Plejmulte da ĉeestantoj revenis hejmen laŭ siaj planoj en sekva tago, ĉar baldaŭ venos la printempa festo. Post du tagoj mia familio kaj la familio de Ardo kun ses membroj faris tritagan vojaĝon en la insulo, krom mia filino kiu jam vojaĝis antaŭ semajno kun aliaj kursanoj gviditaj de s-ro Dennis kaj S-ro Hosemo. Antaŭ la printempa festo la familio Ardo flugis al Kantono por renkontiĝi kun la urbaj esperantistoj dum printempa festo.

La 13an de februaro komenciĝas ĉina tradicia printempa festo. Ĝis antaŭ la Printempa Festo , en la insulo restis nur mia familio, s-ro Dennis, s-ino Zhang Xiŭian, kaj s-ro Hosemo kies klopodo kaj helpo ege kortuŝis nin je loĝado, manĝado, vojaĝo kaj instruado. Ni kune ĝuis agrablan printempan feston je kuna bankedo kaj ekskurso en Feria Marplaĝo.

La 15an de februaro post la printempa festo, mi, mia edzino kaj filo revenis hejmen. S-ro Dennis daŭrigis instruadon al la du kursaninoj: mia filino kaj s-rino Zhang Xiŭian ĝis la 26a laŭ lia plano ĝis fino de lia BEK-kurso 4.

Sukcesa BEK-kurso kaj Bonega Metodo

Por mi kaj mia filino, vere agrabla afero estis ne nur la ekskurso en la belega insulo, sed ankaŭ la ĉeestado en BEK-kurso de la bonega instruisto s-ro Dennis. Mi havis ŝancon ĝui vere esperantan etoson, kaj ŝi bone lernis Esperanton. S-ro Dennis estas serioza kaj sindonema instruisto. Antaŭe oni anoncis, ke li instruos 4 horojn ĉiutage, kaj li fakte instruis 7 horojn. Lia laboro estis tute senpaga. Li mem pagis sian aviadilan koston. Kvankam restis nur du lernantinoj en la lasta dektago, tamen li ankoraŭ serioze, entuziasme kaj ege prizorgeme instruis. Lia laborado forte kortuŝis ĉiujn ĉeestantojn.

La BEK-kurso forte impresis min. S-ro Dennis instruis Esperanton al la kursanoj per sia libro BEK-kurso. BEK estas malongigo de la titolo Baza Esperanta Kurso. Lia BEK-kurso konsistas el BEK1, BEK2, BEK3, BEK4, plus la legaĵo Gerda Malaperis. Li ne finis la legaĵon Gerda Malaperis pro tempa manko. Antaŭe mi neniam legis lian BEK-kurson. Ĉifoje mi vidis ke ĝi estas bonega lernolibro de Esperanto por ĉinoj, eĉ por azianoj.

Dum la instruado, li parolis simple, utiligante lingvaĵon facile kompreneblan de la kursanoj, kaj ne utiligante komplikaĵojn kiel kunmetitajn verbojn. Li gvidis, por ke la kursanoj faru ekzercadojn skriban kaj parolan, en kiuj kursanoj klarigas el Esperanto en Esperanton. Ekzemple, li montris al kursanoj surpaperajn bildojn de li faritajn: homoj kun diversaj mienoj, botelo, taso, lito, pomo, vermo, tablo, seĝoj, eĉ araneo en ĉambra angulo. Li modele elparolis pli ol 40 frazoj rilataj al la bildoj, kaj postulas la kursanojn eldiri pli ol 40 frazojn laŭ la samaj bildoj. Mia filino elparolis sume 97 frazojn laŭ la bildoj. S-ro Dennis fiere rigardis min surprizitan de ŝia lerta elparolado. S-ro Dennis diris, ke la principo de la BEK-kurso estas tio, ke kursgvidanto povas utiligi iun ajn instrumetodon por instrui, kiel la rektan, la tradukan, la komunikativan, ktp, tamen la kursgvidanto devas uzi la plejparton de la kursotempo por la sendependa praktikado de la lernitaĵoj en grupetoj de tri aŭ kvar personoj. Dum la instruado, li ofte faris ekzamenon. Li diris, ke la kompleta sistemo de lingvokontroloj de la BEK-Kurso konsistas el ekzamenetoj dum la kurso, ekzamenoj ĉe la fino de nivelo BEK1, BEK2, BEK3, BEK4, kaj ekzamenego post la BEKaro. Ĉiuj ekzamenoj estas nur en Esperanto. En la BEK-kurso , s-ro Dennnis uzis malmulte da tempo por instrui (10%), kaj la kursanoj uzas multe da tempo por praktiki (90%). Lia plejgrava metodo estas grupa laboro por praktiki la ĵus lernitajn gramatikaĵon kaj vortojn.

Mia filino komencis lerni Esperanton de nulo. Mi dubis ĉu ŝi povus sekvi la instruon, esperinte ke ŝi dum unumonato povus posedi ian bazon por faciligi postan memlernadon, ĉar ŝi nek sciis esperantajn vortojn, nek scipovis prononci la alfabeton. Tamen kiam mi venis al la kurso post du semajnoj, ŝi jam povis facile interkomunikiĝi kun la instruisto kaj aliaj kursanoj nur esperante. Ŝi nun parolas Esperanton flue. Ŝi volas praktiki Esperanton. Ŝi parolas kun mi nur esperante. Ŝi diris al mi, ke la esperanta parolado estas agrabla ĝuo por ŝi. Dennis diris al mi, ke ŝi povos esti eminenta Esperantistino, konata kaj en Azio kaj en Europo, estontece. Ankaŭ mi esperas la samon. S-ino Arko ankaŭ opinias ke la BEK-Kurso estas ege sukcesa. Kiam ŝi eniris en la kurson kun siaj nevo kaj filino, ili jam lernis 12 lecionojn, dum la unua mateno la kapo de ŝia nevo estis turnita, Dennis tute ne zorgis pri li komence, sed posttagmeze ŝia nevo neatendite levis sian manon por paroli la frazojn: mia ĉemizo estas blanka, mia pantalono estas blua, miaj ŝuoj estas nigraj... 4 tagojn poste li jam povas paroli simplajn frazojn en Esperanto kaj parolis 3 minutojn laŭ la bildo, 7 tagojn poste eĉ iomete babilis kun Dennis. Li tre ĝojas eĉ fieras pro tiu vojaĝo al la insulo Hainano.

Antaŭe, mi pensis ke la instruado de s-ro Dennis certe bezonas nacilingvan tradukon. Mi eraris fakte. Foje mi provis traduki por helpi kursaninon, kiu kun ruĝiĝanta kolo malfacile cerbumis respondi la demandeton starigitan de s-ro Dennis, tamen li ne permesis min klarigi en nacia lingvo. Li klarigis nur per facila vorto, sugesto kaj desegnaĵo, pacience kaj detale, la kursanino fine komprenis kaj plene respondis lian demandon. Mi pensas, ke post la intensa cerbumado kaj detala esperanta klarigo, la kursanoj certe bone memoras ĉiujn vortojn kaj frazojn. Mi opinias, ke por komencantoj, kvankam la metodo de Dennis estas vere malfacilaj por kompreni en komencaj tagoj, tamen la kursanoj rapide progresos post kelkaj tagoj.

Ĉi tie mi deziras diri, ke mia filino kaj la nevo de s-ino Arko estas ge-studentoj kiuj bone posedas aŭ lernis anglan lingvon. Ili ne sentis malfacilecon dum la lernado eĉ sen nacilingva klarigo.. Tamen la metodo por ordinaraj homoj eble estas malfacila. Do mi opinias ke la BEK-Kurso taŭgas nur por tiuj, kiuj bone posedas eŭropan lingvon, aŭ lernis eŭropan lingvon, aŭ iom lernis Esperanton. Nun en ĉinio troviĝas multaj esperantistoj, kiuj kvankam lernis Esperanton pli ol kelkjaroj, dek, dudek, aŭ tridek jaroj, tamen ne kapablas paroli flue. Ili posedas bazajn vortojn kaj gramatikaĵojn. Multaj el ili kapablas facile legi, skribi, eĉ verki esperantajn artikolojn aŭ libretojn. Por la supre menciitaj esperantistoj, se ili deziras flue paroli Esperanton, venu al BEK-Kurso, kiu eblos okazi en venonta vintro en sama Insulo kun sama instruisto s-ro Dennis. Por faciligi la lernon, la aliĝonto de BEK-Kurso devas antaŭ ĉio ellerni prononcon. Se eblus, plejeble memoru ĉiujn novajn vortojn el BEK 1 (ĉirkaŭ 600), kaj antaŭlegu la libron BEK-Kurson el la paĝaro: http://bekkurso.infoEsperanta Insulo kaj Internacia Turisma Insulo


La 15an de februaro, antaŭ foriro de mia familio, mi invitis s-ron Dennis, s-ron Hosemo kaj aliajn ĉeestantojn por tagmanĝo. Post tagmanĝo, mi kaj s-ro Dennis, s-ro Hosemo, s-ro Wu Chengzheng, respondeculo de loka esperanta grupo diskutis pri la Projekto pri Esperanta Insulo, iniciatita de s-ro Dennis, en kafejo, trinkante kafon, gustumante bongustan frukton al kiu s-ro Dennis donis belan nomon “Esperanta Frukto”, ĉar ĝi vere similas al Verda Stelo post tranĉado, kursanino Huang Xiaojuan gaje tranĉis kaj servis nin per la Esperanta Frukto.

S-ro Dennis antaŭ ĉio jam preparis surpaperan desegnitan projekton pri Esperanta Insulo. Li faris klarigon pri la projekto. La projekto konsistas el Ĉina Instituto por Trejnado kaj Instruado de Esperanto, Esperanta Hotelo, Esperanta Kafejo, Kurso ĉe Turisma Lernejo ĉe Universitato de Hainan, Internacia Flughaveno, Esperanta Manĝejo, Lernejo kun Esperanta Kurso, Esperanta Kuracejo, Internacia Lingvolernejo, Esperanta internacia vilaĝo ktp.

La diskutintoj samopinias ke la projekto estos esperoplena, kvankam ĝiaj iuj eroj estas malfacilaj por realigi. Ĉar, antaŭ nelonge, januare de 2010, la Ĉina Ŝtata Konsilantaro publikigis la dokumenton konstrui la insulon Hainan kiel internacian turisman lokon. La dokumento elmetis, ke Ĉinio konstruos Hainan, la duan grandan insulon de Ĉinio, kiel pintklasan turisman kaj feriadan lokon de la mondo. Pro tio, multaj en- kaj ekster-landaj entreprenistoj jam venas ĉi tien por investi. La prezo de domo en la insulo duoble leviĝis dum nur 1-2 monatoj. Ankaŭ ni esperantistoj devas kapti la bonan ŝancon. Laŭ la projekto, ni invitos eŭropanojn, usonanojn, azianojn, kompreneble ankaŭ ĉinajn esperantistojn veni al la Esperanta Insulo por lerni Esperanton, vojaĝi, ferii, instrui naciajn lingvojn aŭ iujn ajn fakojn per esperanto, aŭ paroligi esperantajn komencantojn.

Jam estas preta, ke s-ro Dennis gvidos Paroligan Kurson (BEK-Kurso) en venonta vintro en la Esperanta Insulo. Ankaŭ ni fondos Esperantajn kursojn en aliaj urboj en ĉinio, ekzemple en la urbo Xi’an aŭ aliaj. Li flugos al la urbo Xi’an por detale diskuti kun lokaj esperantistoj dum feria tempo en majo, 2010.
La Insulo Hainan en Ĉinio

(Laŭ la projekto, Ĉi tie estos Esperanta Insulo)

Bela Plaĝo en Insulo Hainan

Bankedo en Printempa Fasto 2010

Vojaĝo en Feria Plaĝo
s-ro Dennis kalkulas, lernantino Huang eldiris 97 frazojn laŭ la bildoj


Kursanoj grupe ekzercass-rino Arko helpas la instruadon

Bankedo por amika renkontiĝoDennis, Wu Chengzheng, Huang Yinbao kaj Hosemom kunvenas en kafejoDennis gustumas la Esperantan FruktonLa kunvenantoj konsentas la projekton Esperanta InsuloLernantino Huang Xiaojuan servas la diskuton per Esperanta Frukto


s-ro Dennis nomumis la frukton Esperanta Frukto.Agrabla Vojaĝo en plaĝo

Ekskurso estas ŝanco por praktiki esperanton

Mia filo ludas sablon, dum filino lernas EsperantonLa Esperantaj FruktojLa aŭtoro: s-ro Huang Yinbao,

Jingchuan-Xian, Kewei, Pinglinag, Gansu-provinco.CN-744300 ,ĉinio.

retadreso:agrikulturo@163.com.

Skajpo: huangyinbao

Poŝtelefono: +86+13993316800

------------------------------------------------------------------------------------

Postskribo en 17-03-2010:

Hodiaŭ mi legis leteron de instruisto s-ro Dennis skribita ,kun interesa kaj grava projekto. Mi esperus ke aziaj esperantistoj precipe ĉinaj komencantoj venus al la Esperanta Insulo por ĉeesti la vintran BEK-kurson por livi sian parolan kapablon.

Huang Yinbao

Jen la leteron :

Kara Sinjoro Huang:

Dankon pro via artikolo kiun mi legis ghisfunde, dufoje. Viaj klaraj kaj trafaj observoj helpas al mi pli kaj pli bone ne nur instrui sed ankau pensi pri unu el miaj revoj, tio estas, helpi al la Hainana Esperanto Asocio starigi sukcesan ESPERANTO-INSULON.

Mi nun, kiel anoncite en Hainano, prilaboras raporton pri la tuto. Estos multe da detaloj, kaj mi restos fidela al miaj gheneralaj principoj ke por starigi ESPERANTO-INSULON, ni ne bezonos peti monon de iu ajn.

Post la komenco de la projekto, tamen, eble vidighos seriozaj, fruktodonaj projektoj kiuj povos altiri subvenciojn, sed tio estos alia afero kaj alia fazo en la sukcesa disvolvigho de la bazideo. La chefa afero estas bone komenci.

Tiu bona komenco estas, fakte, simpla. La chefa parto estas baldau komenci aranghi la venontajn intensajn kursojn. Tuj post kiam ni havos la datojn, ni povos varbi.

Oni ne bezonos pli ol en chi tiu jaro. Chi jare estis lernochambro, loghejo, kaj instruisto. Mi, la instruisto, jam estas preta iri en januaro-februaro 2011, kaj la lernochambroj kaj hoteloj certe NE malaperos. Do, chio estas JAM preta krom la precizaj datoj.

Mi sugestas, ke la vintra kurso de Hainano estu fama pro ghi internacieco kaj pro ghi intenseco. Ne estos kursaro por chiuj. Ghi bone estos por 1) europanoj 2) azianoj kiuj bone jam lernis unu europanan lingvon kaj 3) aziaj esperantistoj kiuj bone scipovas Esperanton skribe, sed ankorau ne kapablas paroli ghin. Por ili BEK estas ideala PAROLIGA kurso.

Ni povas nuancigi tiujn tri grupojn, kaj mi havos mian vidpunkton kaj rekomendojn por maksimume altiri bonajn kandidatojn al la insulo, kaj el Azio kaj el Europo kaj el aliaj landopartoj.

Pri aliaj aferoj, hodiau post kelkaj minutoj, mi skibos al Chielismo kaj al Miaohui por komenci plani vojaghon en eble la tre frua parto de Majo. Unu temo de mia vojagho estos SILKO-VOJO kaj la starigi de multnivelajn kursojn por eksterlandanoj che Miaohui.
Kaj pri Xiao Juan, shia kapablo de Esperanto kreskas kaj kreskas. Mi pensas, ke shi faris bonan elekton uzi iom da libera tempo por studi trian lingvon. Mi daure helpos shi ghis kiam shi mem preterpasos min, kaj instruos al mi!
Ghis,
Dennis