Internacia amika renkontiĝo de fervojistaj esperantistoj
en Tata

La ĉi-jara Internacia amika renkontiĝo de fervojistoj estis aranĝata de 27-a ĝis 29-a de julio en la urbo Tata samtempe kun la plej granda jara aranĝaĵo de la urbo: la Festivalo de Akvo, Muziko kaj Floro. La renkontiĝejo estis en la Klubhotelo kaj Junulara Bivako „Öreg-tó” (maljuna aŭ granda lago).

La renkontiĝon organizis la Esperanta Asocio de Tata kaj sia Ĉirkaŭaĵo. La organizantoj (inter ili la ĉeforganizantoj s-ino Elizabeto Ködmön kaj f-ino Éva Faragó) klopodis kunmeti riĉan kaj neforgeseblan programon por la ĉ. 70 hungaraj kaj eksterlandaj partoprenantoj

La unuaj gastoj alvenis je la 27-a de julio al la ĉefa stacidomo de la urbo. Ili estis veturigitaj – inter aliaj de Jozefo Trnka al la renkontiĝejo iomete malproksima de stacidomo. La registrado de novaj alvenantaj gasto okazis lerte kaj rapide.

Vendredon la alvenintaj esperantistoj jam povas vespermanĝi en la manĝejo de la hotelo, kaj poste ili povis partopreni liberan programon aŭ povis ripozi la penoj de la vojaĝo. Multaj partoprenantoj miksiĝis en la svarmo de la urba festivalo, admirante la vidindaĵojn de la urbo, kaj eluzante la eblecojn de la festivalo.

Sabate matenon post la konsumo de abunda, libera bufedo okazis urborigardado per trajneto „Dottó”, kiun disponigis la urba konsilio senpage por la aranĝaĵo. Dum la trajneta urborigardado la partoprenantoj povis aŭskulti esperantlingvan gvidadon fare de Aleksandro Horváth.

Post la urborigardado kaj tagmanĝo ekveturis la esperantistoj al Bábolna, kie ili vizitis la ĉevalfarmon, la arboreton kaj bestoparkon, la ĉevalistan muzeon kaj la muzeon de ĉaroj. Pri la prezento de ĉevalfarmo zorgis loka fremdulgvidanto, spicante sian parolon kun lokaj interesaĵoj kaj anekdotoj. La eksterlandaj povis studi la historiojn kaj interesaĵojn de Bábolna helpe de esperantlingva tradukaĵo.

Post la ekskurso en Bábolna la partoprenantoj returnis al la renkontejo, kie en kadro de vingustumado povis ili ĝui kelkajn gutoj el inter la vinspecioj de la vilaĝo Kesztölc. Poste oni povis ankaŭ aĉeti el la kolektaĵo kelkajn botelojn ornamitajn per esperantlingva etiketo.

Post la prezentado de paradaninoj disponis korusajn verkojn esperante kaj hungare la koruso Egressy gvidanta de la vicurbestrino s-ino Zsuzsanna Robozné Schönfeld.

Post la kantoj de koruso denove aperis la paradanina grupo „Dunakanyar” (Danubkurbiĝo) prezentante surprizon: ventrodancon kun turkmuzika akompano por granda surprizo de la publiko.

Post la surprizdanco de paradaninoj sekvis liberbufeda vespermanĝo, kaj poste la tombolo, kies kadro estis loteritaj kelkaj belegaj pentraĵoj de esperantistaj gepentristoj de Tata.

La sabata tago fermiĝis per balo.

Dimanĉon, post matenmanĝo eventis la jara kunsido de la Hungara Fervojista Esperanto-Asocio. La traktata lingvo dum la tuta kunsido estis Esperanto. Unue la prezidanto István Gulyás pritaksis la pasintan duonjaron kaj raportis ankaŭ pri la eventoj de lasta IFEF-Kongreso (Internacia Fervojista Esperanto Federacio). Post la raporto la eksterlandaj kaj hungaraj partoprenantoj eksplikis siajn opiniojn pri demandoj de la fervojista esperanto-vivo, kaj salutis unu la alian. Je la laborkunsido alparolis ankaŭ la prezidanto de HEA, Jozefo Baksa.

La internacia amika renkontiĝo de fervojistoj en Tata fermiĝis per komuna tagmanĝo.

Kunmetis: BACSÁRDI József