Ni ricevis la mesaĝon:
"Ĉu vi lasis viajn ŝlosilojn ŝlositaj en la aŭto kaj vi estas distance de via loĝejo kie vi havas rezervajn ŝlosilojn?
Jen la solvo:Alvoku la loĝejon; iu trovu tie vian rezervan teleŝaltan aŭtoŝlosilon kaj tenu ĝin proksime
al la telefono; vi mem proksimigu vian poŝtelefonon je 20 centimetroj al la aŭto; nun via kunlaboranto en la loĝejo premu la butonon sur la hejma ŝlosilo, kaj via aŭto malfermiĝas (funkcias ankaŭ kun la pordo de la pakaĵujo).
Provu!"

Antaŭ Jaroj mi veturis hejmen de nia merkreda esperanto-kunveno, el Budapeŝto. Antaŭ urbeto Dorog jam estis post 22-a horo, kiam mi rigardis la montrilon de benziujo: ĝi staris antaŭ la ruĝa strio. Mi povus veturi ankoraŭ pli ol cent kilometrojn, sed estas certe, kio estas certa (?), mi haltis ĉe la benzinejo. Mi plenigis la benzinujon, iris en la vendejeto kaj volis pagi per karto. Mi malfermis mian kartujon, sed la  pli ofte uzata karto ne troviĝis en sia poŝeto. Hm, kie ĝi povas esti? Sed mi ne povis longe pripensadi, kaj prenis la alian malpli ofte uzatan, sed ties kodon mi ne sciis parkere. Mi petis pardonon, kaj iris al la  aŭto, kaj en la valizeto mi serĉis mian kajereton, kie mi per sekreta skribo notis la kvar ciferojn. Intertempe mi metis el mano la ŝlosilon sur la sidloko, ĉar ĝi ĝenis min dum la serĉado. Mi fermbatis la pordon, kaj pagis la benzinon, kaj kviete mi iris al la aŭto: mi solvis la problemon, mi ne devis iri en la prizono de ŝuldantoj.
Mi etendis en la poŝon por la ŝlosilo, sed ĝi ne estis tie. Eble mi metis ĝin sur la vendotablo, kiam mi pagis? Mi revenis, sed ĝi tie ne estis. Ĉi tiam veniŝ en mian cerbon: mi lasis ĝin en la fermita aŭto. Kion nun fari? Jam estas nokto, kiu povus helpi? Bonŝance la poŝtelefono estis en la poŝo de surtuto. Mi vokis mian edzinon, mi rakontis, kio okazis, kaj petis ŝin iamaniere alporti la rezervan ŝlosilon. Nu, ankaŭ ĉi tiu problemo estas solvita, mi devos nur atendi 20-30 minutojn.
Poste mi eksciis, ke ŝi devis jam voki la najbarinon el la lito, kiu veturis ŝin kun  la rezerva aŭtoŝlosilo.

Leginte la superan mesaĝon, mi iris al la edzono, kaj diris al ŝi, kiel ni povus tiam solvi la problemon. - Ho - diris ŝi -, la aĵo ĉe ni ne funkcius, ĉar nia rezerva ŝlosilo ne havas teleŝaltan funkcion. - Ĉu vere: Nu, kontrolu ni! Vere, ĝia tenilo estas plata sen butono. - Tamen estis bone, ke vi veturis por mi tiun nokton al benzinejo!