Hieraŭ posttagmezon ni partoprenis la lernej-adiaŭan procesion de nuna 12-a klaso. La estraro de nia iama gimnazio invitis ankaŭ nin, kiuj finis la gimnazian lernadon antaŭ 50 jaroj, ĉeesti kaj ankaŭ partopreni la procesion de junuloj, kiuj en la sekvantaj semajnoj faros siajn maturec-ekzamenonj aŭ abituron. Ni kolektiĝis antaŭ la 5-a horo en la iama gimnastikejo, nuna biblioteko. Ĉi tie salutis nin la direktoro de la gimnazio. Poste ankaŭ kelkaj lernantoj salutis nin, kaj donacis al ni pecon de bela, blanka dianto kaj simbolan saketon kiun ni povis pendigi sur nian ŝultron. En la ŝultrosaketo ni trovis metalan karteton kun konveksikaĵo de gimnazia blazono, foton pri la hodiaŭa gimnazio, kaj kun la jardatoj: 1958 kaj 2008 kaj ankora simbolan diskokukon, kiu memorigas nin al la cindre bakita pogaĉo de hungaraj popolfabeloj. Tiam abituriĝis du klasoj, reala kaj humana. Ni humananoj bone konis unu la alian, ĉar ni en pasintaj jaroj renkontis ĉijare, sed la aliklasanojn ni, escepte kelkaj, ne vidis de duonjarcento.

Dum la aliaj strebas rekoni unu la alian, mi rakontas, ke ni preparis ĉi tiun eventon jam antaŭ monatoj. Ni disdonis la taskojn. Mi farigis rubandon, kiu memorigis nin al nia rubandeto, kiun ni portis dum duonjaro antaŭ niaj maturecaj ekzamenoj. Ĉar ĉijaron la procesio estis posttagmeze ni konsumis la tradician tagmanĝon ne post, sed antaŭ la festo. Poste ni florkronigis la tombon de niaj du profesoroj, kiuj ripozas en la tombejoj de la urbo.

Nu, sed jam mi aŭdas, la kanton de junaj procesiantoj. Ankaŭ ni devas kroĉiĝi post ili, kaj ĉirkaŭirante la korton, ni trovis seĝojn en la unua du vicoj, de kie ni povis sekvi la festan programon, kies partoprenantoj, al nia surprizo, estiĝis ankaŭ ni. La direktoro, kaj la urbestro salutis nin, kaj vokis nin ĉiuj laŭnome, kaj donacis al ni belan diplomon. Antaŭ la fino la adiaŭantaj lernantoj transdonis la flagon de la lernejo al la sekvanta plej alta klaso. Post kiam la lernantoj bindis siajn memorrubandojn sur la flagmaston, ankaŭ de inter ni du avinoj surbindis niajn rubandojn. La freŝe surrubandigita flago estis feste forportita, kaj post la sonoj de Szózat (proklamo de Vörösmarty) finis la festa evento.

(Ilustraĵo: inter fotoj)

Tegnap délután részt vettünk a mostani 12-edikesek ballagásán. A régi gimnáziumunk vezetősége meghívott bennünket is, akik 50 évvel ezelőtt fejeztük be gimnáziumi tanulmányainkat, hogy legyünk jelen és vegyünk részt a fiatalok ballagásán, akik a következő hetekben fogják letenni az érettségi vizsgáikat. 5 óra előtt gyülekeztünk az egykori tornateremben, a mostani könyvtárban. Itt üdvözölt bennünket a gimnázium igazgatója, majd néhány tanuló is, akik egy szép szál fehér szegfűt és egy ballagó-tarisznyát adtak át, amelyben egy fénykép a mostani gimnáziumról, hamuban sült pogácsa és egy vonaldomborítású fémlap volt a gimnázium címerével. Annak idején két osztály végzett, reál és humán. Mi humánosok jól ismertük egymást, mert az utóbbi években évenként találkoztunk, de a másik osztály belieket, néhány kivételtől eltekintve fél évszázad óta nem láttuk.

Míg a többiek igyekeznek fölismerni egymást, elmesélem, hogy mi már hónapok óta készültünk erre az eseményre. Felosztottuk a teendőket. Én készíttettem egy szalagot, mely az érettségi szalagunkra emlékeztetett. Tekintettel arra, hogy ebben az évben a ballagást délutánra szervezték, a hagyományos ebédet nem az ünnepség után, hanem előtte fogyasztottuk el. Aztán megkoszorúztuk két tanárunk sírját, akik a város temetőiben nyugszanak.

De már hallatszik a fiatal ballagók éneke, nekünk is csatlakozni kell utánuk, és körüljárva az udvart, üres székeket találtunk az első két sorban, ahonnan végigkövethettük a programot, melynek, meglepetésünkre mi is részesei lettünk. Az igazgató és a polgármester üdvözölt bennünket, és név szerint valamennyiünket sorban kihívtak és átnyújtottak egy díszes oklevelet. Az ünnepség vége felé a búcsúzó diákok átadták az iskola zászlaját a leendő 12-dikeseknek, Miután a tanulók is felkötötték szalagjaikat a zászlórúdra, közölünk is két nagymama felkötötte a mi szalagjainkat. A frissen felszalagozott zászló elvonult és a Szózat elhangzása után véget ért az ünnepélyes esemény.

--> fotók