Estimata Sinjoro,

laŭ mia intenco mi ne argumentis kontraŭ aŭ apud Esperanto, sed apud tiu, ke nuntempa ekzistas unusola hipercentrala lingvo (ĉi tiu estas la angla), kaj iu artefarita lingvo (eĉ Esperanto, eĉ alio) ne kapablas ĉi tiun situacion modifi (kiel tio el la ekzameno de la nuna, globala lingvosistemo povas malkovriĝi), kaj laŭ mia prijuĝo la situacio ne estos alia eĉ en la estonteco.

(la detaloj, kiuj servas al la ekirpunkto de mia argumentado troveblas:

Nicholas Oestler: Empires of the Word: A Language

History of the World (tio pritraktas la lingvojn el la vidpunkto diakrona makro-sociolingvistika), kaj en la verkoj de

Abram de Swaan: Nyelvek társadalma [Socio de lingvoj]. A globális

nyelvrendszer [La globala lingvosistemo] (tio pritraktas la lingvojn el la vidpunkto sinkrona makro-sociolingvistika),

kaj la libro de Forster, Peter G: The Esperanto Movement – (tio konigas la Esperantan movadon el lingvo-sociologia alproksimigo)

mi pensas tiel, ke mia starpunkto estas bone defendebla inter la kadroj, inter kiuj iu ajn scienca eldiro kvalifiĝas defendebla

salute Galántai Zoltán PhD

associate professsor
Budapest University of Technology and Economics, Hungary
galantai@finance.bme.hu,
Go up to the ancient ruin heaps and walk around;
look at the skulls of the lowly and the great.
Which belongs to one who did evil, and which to one who did good?
(The Dialogue of Pessimism, Akkadian)