Bona pastro - kaj bona esperantisto - lernas ĝis vivfino. Oni devas permanente riĉigi sian vortostokon, ellerni novajn esprimojn. Oni devas eluzi ĉiujn eblecojn plibonigi la efikon de la lernado. Iu asertas, ke dum leĝera starado la cerbo pli efike memorizas.

En lernejo en Berlino oni planas enkonduki la lernadon en staranta pozicio, ĉar esploristoj malkovris, ke la cerbo pli efike laboras starante. La bazo de la teorio estas, ke al funkciado de cerbo havas esencan rolon la movo, koncerne ankaŭ la procezon de lernado. La procezon de pensado direktas ia cerba motoro, kies funkcion helpas la movo, dume signifante kreskas ankaŭ la kapableco de koncentrado. Se oni staras, la homa cerbo estas pli movema. Ne estas hazardo, ke la praepoka pensuloj malkovris dum promeno siajn gravajn interrilatojn.

La instruado dum promeno estis laukutima ankaŭ en la mezepoko, sed nunepoke oni ankoraŭ ne havis kuraĝon enkonduki ĝin ĝis hodiaŭ eĉ kiel eksperimenton. En la menciita lernejo oni volas kombini la praan kaj la modernajn instrumetodojn: oni instalis la klasĉambron je specialaj "starantaj benkoj". kaj oni atendas, ke la pozicio antaŭenhelpos la lernadon.

Espereble oni baldaŭ raportos pri rezultoj.