Posteno, vivteno, konstruo de ekzistado – ili estas la zorgoj de la plenkreskuloj, kaj koncerne tion la plenkreskuloj devas fari tiajn decidojn, kiuj por ili estas konvenaj, ne signifas rezignon por ili, sed malfermas vojon al konstruo de sia propra vivo. Ĉar longtempe ankaŭ por la gefiloj servas al intereso, se ankaŭ la gepatroj povas sin mem „fari”. Memkompreneble ne tiel, ke ili „subdonas” la gefilojn ien, aŭ ilin venigas al malagrabla, senavantaĵa situo, ĉar tial pravas la leterskribanto koncerne siajn zorgojn. Se tamen la gefiloj vivas en stabila familio, kie post konvenaj decidoj ankaŭ la gepatroj fartas stabile, eĉ la infanoj ne povos ricevi psikan traŭmon, eĉ ili devas ofte transloĝiĝi.
Laŭ la fakulo estus grava, se hejme ĉiuj parolus hungare (gepatralingve). La fileto pravas, se tion postulas de la gepatroj. La germanan aŭ alian fremdan lingvon li „ensuĉos” mem el la ĉirkaŭaĵo.
Oni devas scii - kaj oni devas rezignacii je tio –, ke kion li ensuĉas en tri jara aĝo, tion pli malfrue, se li iras al alia lingva ĉirkaŭaĵo, facile forgesos. Sed tio ne estas malbono.
Se la familio aliras en angla lingvoteritorio, oni devas lasi paroli la knabon angle, kaj ne devus forci la germanan infanĝardenon. Do, kiu vagas inter diversaj lingvoteritorioj, ne devas strebi konservi la germanan aŭ alian fremdan lingvon. Estas memkompreneble, se la familio sekurigas la stabilan gepatralingvan fonon, ke infanoj komencas uzi la lingvon de la ĉirkaŭaĵo, eble ankaŭ inter gefratoj. Aŭ kiel oni ofte povas sperti, la infano respondas je la lingvo de la ĉirkaŭaĵo al la hungarlinva (do geptralingva) demando de la gepatroj. Oni povas nur sugesti en tiuokaze, ke la gepatroj parolu konsekvence gepatralingve, sed ne devigite ankaŭ la infanon paroli ĉi tiel.
Laŭ la fakulo ne devus elekti la ĉinujan laborlokon nur pro tio, ĉar tie estas germanlingva infanĝardeno. Oni devus eletadi libere laŭ siaj propraj vidpunktoj. Eĉ se ili reloĝiĝus hejmen, la knabon devus sendi en hungaran infanĝardenon aŭ en gepatralingvan lernejon. Pri la konservo de la germana aŭ alia fremda lingvo oni devus alie prizorgi.