Antaŭ kelkaj jardekoj, kiam mi rigardadis la novan mapon por turistoj pri la montaro Pilis mi malkovris, ke ĉe la okcidenta rando de la montaro, norde de volaĝo Piliscsév troviĝas fonteto, kies nomo estas Esperanto-fonto. Tuj mi decidis, iam mi devos viziti tiun lokon. Poste, kiam mi sennombrafoje veturis tra la landstrato 10 en direkto al Budapeŝto, ĉe la vojbranĉiĝo al Csév, mi ĉiam rigardis esperante al la montoj, kaj rememoris mi pri mia malnova decido, sed la realigo atendigis sin longe.

Fine en 2009 la agada kerno de nia grupo decidis purigi la ĉirkaŭaĵon de la fonto. Malgaja bildo akceptis nin. La konstruaĵon, kiun niaj antaŭuloj levigis iam, kovris multjara foliaro, en la ĉirkaŭaĵo ĉie kreskiĝis senutilaj arbidoj, la muron, kiu de la kontraŭa valdeklivo rigardis al la fonto, murdis jam la ferdento de tempo, apenaŭ ne disfalis. Kaj, kiu estis la ĉefa aĵo, akvon ni ne trovis. La karboproduktado de antaŭaj jaroj ŝtelis la akvon de la fonto. Spite de malgajiga bildo ni entuziasme eklaboris. Ni faris, kion ni povis. La muron ni ne povis tuj renovigi, eĉ akvon ni ne povis ekŝprucigi, sed post kelkhoraj laboro ni kontente povis ekbruligi fajron por lardobakado.

Post nia unua ekskurso ĉe la fonto komenciĝis grava organizada laboro. En la grupo de vinkelmastroj de najbaraj kelvicoj ni trovis utilajn helpantojn. Nia komuna laboro donis sian frukton. En la printempo de 2012 okazis pli malgranda festo ĉirkaŭ la noviĝinta Esperanto-fonto. Per vergobato ni ne povis venigi akvon el la iama fonto, sed kiu funkciigas la instalitan manpumpilon, povas ricevi akvon (se havas sukceson). Ŝanĝiĝis la tuta ĉirkaŭaĵo: sur la ŝtonmuro estis fiksita la renovigita Esperanto-emblemo, kaj malrekte apud ĝi memortabulo pri la renaskiĝo; kampa ŝtuparo kondukas al la turista memor kolono (de tie oni povas plumarŝi al la groto); alia vojo kondukas al arbara ripozdometo, ktp.

La membroj de la klubo de esperantistoj de Tata kaj ĉirkaŭaĵo kaj iliaj amikoj kune kun la membroj de societo de Vinkelamikoj de vilaĝo Piliscsév ĉiujare vizitas la lokon. La venonta renkontiĝo okazos en la semajno je la 14-a de aprilo.
Amasiĝo dum la antaŭtagmezo, poste nefiksita programo, tagmanĝo, amikiĝo, libera interparolado ĝis sunsubiro! Parolotaj lingvoj: hungara, Esperanto, slovaka kaj laŭdezira.
Venu kaj fartu bone!