Enhavo de hungara sciencteknika periodaĵo  2007

Estimataj Kolegoj!

Mi metas ĉi tien  ĉi tiun kolektaĵon por kontribui al la faka aplikado de Esperanto.
Se surbaze de titolo, iu temo vekas la itereson, skribu al mi, kaj mi sendos recenzon pri la artikolo. Se vi tamen pensas, ke la artikolon  povus utile uzi en via laboro, mi entreprenas traduki la tutan artikolon, kaj sendi la tradukaĵon al vi.
Kompreneble, ĉi tiu traduko estas eksperimento traduki fakesprimojn en tiu branĉo. Se iu konas, aŭ trovus pli trafan solvon, bonvolu skribi, kaj mi korektos la tekston.

ÉPÍTŐANYAG (Konstrumaterialo) 2007/1
Laczkó, L. – Eniszné Bódogh, M.: Volframkarbid/kobalt-baza malmolmetaloj I. Fizika ecaro de volfram-karbida polvo kaj ties fabrikado per karbidizo.
Varga, G.: La strukturo de kaolinit kaj metakaolinit.
Szemán, J.: Difino de kalibrada tempo per metodo de kontrolkarto I.

Bak, E. – Gálos, M.: Planado de inĝenieraj laboroj apartenantaj al la rekultivado de minejo en Pilismarót 

ÉPÍTŐANYAG (Konstrumaterialo) 2007/2
Maroti,  E. – Kalmár, J.: Materialo kaj strukturo de muroj el la romia epoko kaj la periodoj de konstruado sur la teritorio de la soldata kampadejo en Ulcisia Castra (Szentendre)
Mannheim, V.: Ekzameno de muelebleco de materialoj kun fajnaj eroj (er-aro)
Klespitz, J.: Spertoj minejgeologiaj en la bazaltminejo de Zalahaláp
Pozsár, S. – Dr. Bohus G. – Göhm, Sz.: Plibonigo de ŝtonekspluado kaj medioprotektado en la renovigita ŝtonminejo de Komló 

ÉPÍTŐANYAG (Konstrumaterialo) 2007/3
Dr. Nemde, S. G. – Dr. Kovács, I. – Kovács, J.: Solidiĝaj procezoj de grandsolidecaj memkompaktiĝantaj HSSCC betonoj
Géber, R.: Elekto de plenaĵpulveroj por asfalto surbaze de komparo de siaj hidrofilaj karakteroj
Martinné Dörömbözi, P.: Fortigo kaj rehabilito de ŝtonkonstuaĵoj
Szemán, J.: Difino de kalibrada tempo per metodo de kontrolkarto II. 

ÉPÍTŐANYAG (Konstrumaterialo) 2007/4
Opczky, L, - Sas, L.: Cementkemia kaj teĥnologia demandoj de fabrikado de ĥrommalriĉaj cementoj(I)
Szilágyi K. – Zsigovics, I. – Szauter, Cs.: Moderna kontraŭpezigo de ŝrumpo de betono per kombinitaj aldonaĵoj (angle)
Kelemen, É. – Rózsa, P.: Datigo de historiaj morteroj surbaze de „hidraŭlika faktoro”
Tóthné Kiss, K.: Vitrodefalaĵo la bazmaterialo en defalaĵ-ekonomio de vitrofarejoj
Kálmán, G. – Kálnai, M.: Stato de kolekto, manipulado, utiligo de vitrodefalaĵo en Hungario en 2007
Farsang, A.: Solvo de akvobaraj betonoj je domkonsruaĵoj
Schleffer, E.: Ceramika industrio en Hódmezővásárhely