Mia posttagmeza temo estis la Terminologia Forumo. En la temo en Vilno ankaŭ mem kunagis, kaj indirekte kaj mallarme ankaŭ nun mi laboras. Estis interesaj ĉiuj prelegoj, komencate per s-ano Tonkin, poste Wera kaj Detlev Blanke, Mook, Bavant kaj Ilona Koutny.