CVB Commum (voor de herindeling 'commum') is de busmaatschappij van de stad Beldereijen, verantwoordelijk voor o.a. het trolleybusnetwerk, en ook voor de andere stadsbussen in het behoorlijk dichte net. (en natuurlijk voor de tram)

CVB Core (voor de herindeling werd dit door de MS gedaan) is voor de streekbussen in het gebied Westergoofhaam-Fyrganen.


CVB Gesta (momenteel "CL Gester - Stadsvervoersbedrijf Gester") zal de stadsbussen in Gester gaan exploiteren, evenals het nieuwe StadsRegio-net Gester.


CVB Expertise is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bussen (en bovenleidingen, en trams). Alle bussen en werkplaatsen die eerst van MS of Commum waren (of stadsvervoersbedrijf van Gester) vallen nu hieronder.