Schoolboeken afschaffen, lessen en leraren (grotendeels) afschaffen, schooljaren en zomervakanties afschaffen, huiswerk afschaffen, cijfers afschaffen (kort samengevat: onderwijs afschaffen ;) ), het werd in Mïkcútë niet zo goed ontvangen... op één puntje na:
“Als we pragmatisch zijn, is het een goede zet om meer Engels te geven in het Zuiden: aangezien we dat wat van die scholen af komt, in ons land toch nergens voor kunnen gebruiken, kunnen we ze zo tenminste nog in het buitenland dumpen.” – H. Schadegoomer