Ja, de Mïkcútëse rekeningnummers zijn nogal ingewikkeld...

Het rekeningnummer bestaat uit de prefix (1-3 cijfers), het eigenlijke rekeningnummer (1-13 cijfers) en de sector (in principe een onbeperkt aantal cijfers).

De prefix geeft (ongeveer) de bank aan. Dit is altijd een cijfer dat begint met 1, 2, 3 of 4. Het tweede en derde cijfer mag een 0, 1, 2, 3 of 4 zijn.
De prefix 11 wordt niet uitgegeven en is gereserveerd voor "een algemene opzichtbank".
14 is voor De Miksutettse Bank
2 alle rekeningnummers van staatsbedrijven
30 Cornelis-Vilmar Noordbank
31 Cornelis Noordbank
33 BankZuid
de nummers 4xx worden gebruikt voor de lokale spaarbankebn

Het eigenlijke rekeningnummer begint met een 5, 6, 7 of 9. Daarna mogen alle cijfers behalve 0 volgen, behalve bij het tweede cijfer, daar mag alles behalve 0 en 8.

Sectoren zijn een manier om het geld binnen één rekening over meerdere virtuele rekeningen te verdelen, het sectornummer wordt voorafgegaan door een 0. Na die 0 dan dus het eigenlijke sectornummer (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9) volgen. Met een 2 kan men een niveau verder gaan.
Deze sectoren kan men in principe zelf verdelen. Sommige sectoren zijn door de bank gereserveerd. Bij De Miksutettse bank kan bijvoorbeeld niemand zelf de sector 01 verdelen: die wordt gebruikt voor het geld dat op de EMO-pas geladen is. Deze sector is daar dan altijd voor gereserveerd, ook als er geen EMO-pas bij de rekening hoort.
Voorbeeld van geldige sectornummers: 01, 04, 021, 024, 0221, 0224, 0222222222222221, 0222222222222222222222222222222224. Ongeldig: 02421.