Klubbträffar på Wirströms Kafé tisdagar 16:00. Lättsam språkträning och konversation. Alla välkomna!

Esperanto är ett språk som har skapats för att vara skapa fred och förståelse genom att det är relativt lätt att ära sej och inte tillhör något speciellt folk eller land. läs mer HEK bildades 2006, som den första svenska esperantoklubben på 2000-talet. Sedan dess anordnas lokala kurser och andra aktiviteter som syftar till att sprida kunskap om och i Esperanto. HEK är också del av den globala esperanto-rörelsen, genom att ordna höstträffen Oranĝa Renkontiĝo och genom återkommande internationella besök. Intresset för Esperanto bland unga har ökat på 200-talet. Många lär sej själva via kurser på internet, ex lernu.net

Kontakt med HEK kan fås via mejl hernusanda.esperantista.klubo@gmail.com eller via telefon till prezidanto Tomas Q Nilsson 0611-550605.