Dankon al ĉiuj kiuj lasis mesaĝon kun bondeziroj okaze de mia naskiĝdatreveno.

Mi ĝuis ĝin en plena Esperanta etoso. Post matena Esperanta laboro, mi tagmeze kun la bruĝa klubo festis, iom malfrue, la novan jaron kaj, iom frue, la finon de la vintro. Antaŭ kaj post la bongusta manĝo, ni aŭskultis festparoladetojn (okaze de la naskiĝtagoj, ne nur de mi, sed ankaŭ de unu el la fondintoj de la klubo, Fernand Roose), literaturon kaj amuzan historion pri la vigla klubovivo antaŭ duonjarcento. Post paŭzo okazis ankaŭ fruktedona estrarkunveno.