En la ĝis nun lasta reta radio-elsendo de Varsovia Vento (Esperanto-klubo de Varsovio, Pollando) aperas intervjuo dum kiu mi parolas interalie pri la libro Afero de Espero - Konciza historio de la Esperanto-movado en Afriko, kiu aperis junie 2007, kaj pri miaj spertoj en Afriko.
Vidu http://www.viavento.republika.pl/aktuale/sonmaterialoj.htm kaj elektu: Varsovia Vento Elsendoj, 32a elsendo se vi volas aŭskulti ĝin.
 
La intervjuo okazis komence de novembro 2007 dum la PostSomera KlaĉKunveno, la jara aŭtuna Esperanto-aranĝo de la Flandra Esperantista Junulara Asocio (FLEJA, vidu por pliaj informoj http://users.telenet.be/esperanto/fleja/indexeo.html), kies prezidantino mi estas.
 
Fine de la intervjuo mi salutas mallonge ankaŭ en la indonezia lingvo, kaj dum tiu saluto mi provas instigi indonezianojn lerni Esperanton.
 
Pli pri la libro:
 
Komentoj bonvenas!