Malnova kasedo. Ankoraŭ mi posedas kasedilon, nuntempe malofte uzatan, por aŭdigi la enhavon. Komence, serioza vira voĉo anoncas "Vi aŭdos kanton pri araneo en la plenumo de du finnaj knabinoj, kiuj partoprenis la Infanan Kongreseton en la mil naŭcent kvindek naŭa jaro en Varsovio", poste sekvas la kanto mem. La akordionisto iom stumble komencas la melodion, sed ne gravas:

La knabinoj, Kyllikki kaj Marjo, partoprenis la Infanan Kongreseton, sed la muzikaĵon ili plenumis antaŭ salono plena je UK-anoj. Eble tio estis la fermo de la kongreso, tie ja oni kutime prezentas ankaŭ la etajn kongresanojn.

Mi akiris la surbendigitan kanton jam antaŭ pli ol 25 jaroj. Andrzej Pettyn, tiam redaktoro en la Esperanto-sekcio de Pola Radio, vizitis Finnlandon, kie li estis ĉiam ŝatata kursgvidanto. Li afable kopiis por mi kasedon kun la aranea kanto kaj aliaj muzikaĵoj el la arkivo de Pola Radio. La komencan anoncon li faris speciale por la kasedo. – Ankoraŭ foje koran dankon al Andrzej, nun jam emerito, pro la bela donaco!

La kasedo ree faris bonan servon antaŭ kelkaj jaroj. Tiam, okaze de rondjara naskiĝtago, geamikoj de Kyllikki donacis al ŝi diskon, en kiu la ĉefa numero estis ĉi tiu kanto. Mi havis problemojn klopodante prilabori komputilan sondosieron el la malnova kasedo, ĉar mi tiam unuafoje plenumis tian taskon, sed finfine estiĝis la disko.


***

Araneoj ja povas esti belaj, sed pli belas infana kanto pri araneoj.

***