[PL] Wczoraj otrzymałem wiadomość od zespołu ipernity z akceptacją propozycji tłumaczenia ipernity na język polski!

Tak więc oficjalnie ZACZĘLIŚMY. Nadal chętni do pomocy mogą się zgłaszać do mnie, do Rafała lub bezpośrednio do zespołu ipernity. Liczy się każda życzliwa i pracowita osoba znająca bardzo dobrze język polski i przynajmniej jeden inny język wspierany obecnie przez ipernity (mile widziany francuski lub angielski)

Nawet jeśli nie planujecie zgłaszać się jako osoba tłumacząca, będę wdzięczny za zgłaszanie propozycji, uwag i sugestii - wszystkie będę starannie rozważał i omawiał z osobami, które będą nas wspierać. Piszcie prywatne maile, a jeśli będzie taka potrzeba mogę także utworzyć osobną grupę do burzy mózgów i sugestii.

No tak, to teraz: KOTY! do roboty...

*** =^..^= ***

 

[EN] Yesterday I had received a confirmation from team ipernity that the translation of ipernity into Polish had been accepted!

So, it is now officially STARTED. As before, all the volunteer translators can contact me, Rafał or the ipernity team directly. Every friendly person willing to work, with very good level of Polish and one of the other languages supported by ipernity at the moment (especially French or English) are welcome.

Even if you don't plan to volunteer as a translator, I will be grateful for any suggetions, propositions and advice - I will take all of them into account and will discuss them with all the translating team supporters. Personal emails are OK, and if really needed, I can create a separate group for brainstorming ideas and sugestions.

Well, now it's: CATS! to work...