In een eerste jaars course 'RE-design' die ik geef, richten veel studenten zich - ondanks alle waarschuwingen en aansporingen - teveel op het eindresultaat. Vanuit hun geschiedenis op een middelbare school of MBO is dat een te verwachten valkuil. Ik zal echter blijven hameren, en liefst steeds harder, op dat proces. Een promotieonderzoek van ir. Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk geeft daarbij een goede ondersteuning.

<blockquote>"Leidinggevenden hebben de neiging medewerkers vooral af te rekenen op de behaalde eindresultaten. Dat blijkt echter alleen zin te hebben voor mensen die puur routinewerk doen. Vereist het werk veel creativiteit, dan zou je je mensen juist feedback moeten geven over het proces.

Veel vrijheid

Medewerkers met veel vrijheid in hun werk, zoals ontwerpers, hebben vooral baat bij feedback over het proces dat hoort bij de taak. Het blijkt zelfs zo te zijn dat een té sterke focus op de eindresultaten een negatief effect kan hebben op prestaties. Mensen steken hun tijd dan in het verbeteren van de verkeerde dingen.

De oplossing is dan ook niet harder te gaan werken, maar slimmer. Anders gezegd: medewerkers van wie de taakomschrijving veel onzekerheden bevat, zou je moeten aansporen om voortdurend probleemoplossend te werk te gaan. Zo leren ze hun werkstrategieën te verbeteren."</blockquote>

Bron:

w3.tue.nl