Jen mia membiografio (nur pri mia E-vivo kaj spertoj): kion kaj kiel mi faris por/per E-o, kaj por si mem pere de E-o.
El LA ENHAVO:
Enkonduko (de Tibor Sekelj); Kiel mi fariĝis kaj restis esp-isto; Kio estas E-o kaj kion ĝi signifas por mi; Miaj spertoj pri la laboro en lernejoj- la gvidado de E-kursoj kaj kluboj: Kion mi sukcesis kun la geknaba E-klubo "Kolombo"; La informad-agado; Miaj prelegoj, projekcioj, ekspozicioj; "E-on en lernejojn!" - mia "mamut-libro" pri la lingvo kaj Movado (nacilingva); Mi riĉigas mian 'muzeon', la muzeo min; Miaj vojaĝoj; "E-o en turismo" (mia konkursaĵo, premiita de MT); Impresoj pri miaj gastoj (mi, kiel pasportservano, gastigadis preskaŭ 30 jarojn); Miaj amik-leteroj kaj leter-amikoj (mi korespondadis kun 60 landoj, kaj en multaj landoj mi havis po multajn leteramikojn); La organizanto kaj la "funkciulo"; Kion mi faris dum la Jubilea jaro; La rekonoj; Malsukcesaj provoj kaj estontaj planoj; ktp, ktp.
La libro estas ilustrita. Estas multaj interesaj, favoraj eldiroj pri la libro, ekz. tiuj de Marko Petrović, Zlatoje Martinov, Tibor Sekelj, Wiliam Auld, ktp. Aparte mi aldonas recenzon de nia famulo W. Auld. Se vi povas kaj volas subteni mian E-agadon, helpi min (kiel emeritulon), vin kiel scivoileman aktivulon aŭ nespertan komencanton, E-on en ĝia disvastigo, tiam mendu almenaŭ por vi, aŭ ankaŭ por via klubo, aŭ geamikoj, aŭ por donaci al nepagipovuloj. La prezo estas tre favora, kaj eblas rabato por pli od 5 ekzempleroj. Mi havas ankaŭ kelkajn aliajn verkojn, sed nacilingvajn.
Laŭ via intereso, mi havas ankaŭ KD- kaj DVD-ojn en E-o pri mia 'malmoŝto', pri miaj urbo, klubo
- MI DANKAS AMIKE KAJ TUTKORE!