Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Immersive Space

Wat zou ik willen bereiken? Wat wil ik leren? Wat interesseert mij?

Ik weet eigenlijk nog niet echt wat de course inhoud. ‘Immersive Space’ is een nog onbekend begrip voor mij. Ik weet nog niet goed wat ik me erbij voor moet stellen en wat ik kan verwachten. Ik heb nog geen ervaring met het programma Flash. Ik hoop goed met dit programma overweg te kunnen gaan en er mooie dingen mee te gaan maken. Verder hoop ik een mooi en goed eindproduct op te kunnen leveren.

Datum: 10-11-08