Toen ik naar Ipernity overstapte wist ik dat er beperkingen waren, 2 ervan zijn erg duidelijk:

1. Bij de albums kunnen er maximaal 2000 foto's in een album geplaatst worden, vandaar dat er van bijvoorbeeld jaaroverzichten een 2000 I en II bestaan.

2. De berichten hebben een maximal lengte, vandaar dat het bericht Wagen Datasheets opgedeeld wordt.

Aangezien ik geen enkele intentie heb om nog eens foto's te verhuizen werk ik gewoon om de beperkingen heen. Mijn verschuldigingen als u als lezer ineens met grote wijzigingen geconfronteerd wordt, ik kan helaas niet anders.


--------------

Ipernity Limitations

When i moved my site to Ipernity i knew there were some limitations. 2 of them are very clear:

1. The albums can only contain 2000 pictures. Therefore i had to break up the year-albums which contain my own pictures. In het album list you therefore find an Andre 2010 I and II album.

2. The messages like this one have a limit, they can not contain a complete list of all the wagon datasheets. I therefore had to break up the datasheet summary into smaller parts. I am thinking of creating an document which would be available to download but that may take some time.


Since i have no intention of moving the photo's ever again i will have to live with these limitations (and possibly others).
My apologies if you the reader are confronted with major changes, i hope you understand why.

Kind regards,

André