UIC code
  • S - Speciale platte wagen op draaistellen.
  • g - Ingericht en uitsluitend dienend voor vervoer van containers tot 60 voet.
  • n - Bij 4 assen : Maximale lading is meer dan 60 ton.
  • ss - Maximale snelheid van 120 km/uur (beladen).

Algemeen
Een 4-assige container draagwagen voor het vervoer van containers tot 60 voet. 38 wagens van dit type zijn in 2008 door CB Rail Sarl aangeschaft bij Meva.

In november 2010 heeft het Nederlandse RailReLease BV een overeenkomst met CBRail getekend waarbij RRL het beheer van de wagens van CBRail overnam en de wagens onderverhuurde aan diverse bedrijven. RRL nam hiervoor ook het onderhoud van de wagens op zich. De wagens reden met diverse houdercodes rond zoals D-MOLI en D-RRL.

Op 4 januari 2013 heeft MER – Macquarie European Rail alle activiteiten van CB Rail Sarl en CB Rail II GmbH overgenomen en is daarmee eigenaar geworden van deze wagens.

Reeksen
- 37 TEN-RIV 80 D-RRL 4566 000 t/m 037 Sgnss 60'

Data
Fabrikant = MEVA
Eigenaar = MER – Macquarie European Rail
Beheerder = RailReLease B.V.
Introductie = 2008
Totale lengte = 19,64 m
Asafstand = 14,20 m
Minimale boogstraal = 75 m
Eigen gewicht = ca. 18900 kg
Maximale last = S - 71,1 ton, SS - 61,1 ton
Remmen = KE-GP-A, max. 72t
Remblokken = (K) Cosid 810
Draaistel = ?

Foto's
Voor meer foto's zie de tag "37804566000-037"

Externe links
n.v.t.