Belangrijke stap naar stil goederenmaterieel is gezet

Vrijwel alle goederen wagons worden geremd met gietijzeren remblokken. Tijdens het remmen worden deze blokken tegen de wielband van de wielen gedrukt. Hierdoor neemt de snelheid van de trein af maar ontstaan ook oneffenheden op de loopvlakken van de wielen. Deze oneffenheden veroorzaken tijdens het rijden trillingen. En die trillingen leiden weer tot geluid. Daarom maken goederentreinen relatief veel lawaai. Het wijzigen van het remsysteem is een effectieve manier om goederentreinen stiller te maken. Nieuw goederenwagen moeten voldoen aan strenge Europese geluideisen (TSI Noise) en worden daarom uitgerust met zogenaamde kunststof K-remblokken (K van Komposiet). Deze remblokken houden de wielen glad en het gevolg is dat de wagons 7 tot 8 decibel stiller zijn. Omdat de K blokken een andere wrijvingscoëfficiënt hebben vereist deze ombouw een ingrijpende aanpassing van het remsysteem. Daardoor is de ombouw relatief kostbaar en is toen gezocht naar een alternatief. Het IPG ging daarom op zoek naar goedkopere maatregelen en vond de zogenaamde LL remblokken (LL van Low Low friction). Deze blokken hebben ongeveer eenzelfde wrijvingscoëfficiënt als gietijzer. Daardoor kan de ombouw simpelweg bestaan uit het vervangen van de gietijzeren remblokken door de LL remblokken.

Meer lezen op : www.geluidnieuws.nl