Op deze pagina wordt de opbouw van de code nader verklaard.

Cijfers 1 en 2
Bij goederenwagens worden de volgende combinaties gebruikt:

RIV-EUROP
Een samenwerkingsverband in Europa waarbij wagons vrijelijk door de deelnemende landen/organisaties gebruikt konden worden.

Nummer Land
 • 01-02 RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom van nationale spoorwegmaatschappijen
 • 03-04 RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom van private firma’s
 • 05-06 RIV-EUROP, 2-3 assen, eigendom van verhuurder
 • 11-12 RIV-EUROP, 4 of meer assen, eigendom van nationale spoorwegmaatschappijen
 • 13-14 RIV-EUROP, 4 of meer assen, eigendom van private firma’s
 • 15-16 RIV-EUROP, 4 of meer assen, eigendom van verhuurders
De RIV-EUROP pool is ondertussen opgeheven zodat deze nummers steeds zeldzamer worden.

RIV

Grensoverschrijdend in Europa:

Nummer Land
 • 21-22 - RIV, 2-3 assen, eigendom van nationale spoorwegmaatschappijen
 • 23-24 - RIV, 2-3 assen, eigendom van private firma’s
 • 25-26 - RIV, 2-3 assen, eigendom van verhuurders
 • 31-32 - RIV, 4 of meer assen, eigendom van nationale spoorwegmaatschappijen
 • 33-34 - RIV, 4 of meer assen, eigendom van private firma’s
 • 35-36 - RIV, 4 of meer assen, eigendom van verhuurders
 • 37 - TEN-RIV


Nationaal gebruik

Nummer Land
 • 40 - Alleen nationaal gebruik, 2-3 assen, dienstwagens
 • 41-42 - Alleen nationaal gebruik, 2-3 assen, eigendom van nationale spoorwegmaatschappijen
 • 43-44 - Alleen nationaal gebruik, 2-3 assen, eigendom van private firma’s
 • 45-46 - Alleen nationaal gebruik, 2-3 assen, eigendom van verhuurders
 • 80 - Alleen nationaal gebruik, 4 of meer assen, dienstwagens
 • 81-82 - Alleen nationaal gebruik, 24 of meer assen, eigendom van nationale spoorwegmaatschappijen
 • 83-84 - Alleen nationaal gebruik, 4 of meer assen, eigendom van private firma’s
 • 85-86 - Alleen nationaal gebruik, 4 of meer assen, eigendom van verhuurders

Met speciale toestemmingen kunnen wagens uit deze categorie ook in het vervoer tussen diverse landen ingezet worden. Bijvoorbeeld Hbbills 311 wagens van DB Schenker hebben de code 41 maar worden toch ingezet in Duitsland, Nederland en België.

Cijfers 3 en 4
De cijfers 3 en 4 geven de landencode aan. Het officiële overzicht met landencodes is te verkrijgen van : UIC website

De meest geziene codes in Nederland zijn:

Nummer Land
 • 51 Polen
 • 52 Bulgarije
 • 53 Roemenië
 • 54 Tsjechië
 • 55 Hongarije
 • 68 AAE *
 • 71 Spanje
 • 74 Zweden
 • 80 Duitsland
 • 81 Oostenrijk
 • 82 Luxemburg
 • 83 Italië
 • 84 Nederland
 • 85 Zwitserland
 • 86 Denemarken
 • 87 Frankrijk
 • 88 België
Lange tijd had de firma AAE een aparte status en hadden de wagens de landencode 68. Langzamerhand krijgen de wagens een nieuwe code zoals bijv. 80 D-AAEC voor in Duitsland geregistreerde wagens van AAE.

Cijfers 5 t/m 8

Het 5e cijfer bepaalt tot welk type de wagen behoort:

Cijfer Lettercode Omschrijving
 • 0 - Type T Speciale wagens met afneembaar dak
 • 1 - Type G Normale gesloten wagen
 • 2 - Type H Speciale gesloten wagen
 • 3 - Type K Normale platte wagen met onafhankelijke assen
 • 4 - Type L Speciale platte wagens met onafhankelijke assen
 • 5 - Type E Open standaardwagens
 • 6 - Type F Speciale open wagens met hoge zijdens
 • 7 - Type F Ketelwagens
 • 8 - Type I Wagens met temperatuurbeheersing
 • 9 - Type U Speciale wagens

De 6e t/m 8e cijfer geven het type weer, deze is te bepalen via een spreadsheet van de ERA – European Railway Agency. Deze file, Appendix P9 genaamd, is te verkrijgen via de website van de ERA.
Korte verklaring: Per type is er een tabblad, ga bijvoorbeeld voor de code 7840 naar het type Z naar tabblad 7, en zoek in kolom 8 naar regel 40. Daaruit volgt dat 7840 een Zacns is. De betekenis van de lettercode is op te zoeken binnen de UIC code, zie ook de type pagina’s.

Cijfers 9 t/m 11

Deze cijfers vormen het volgnummer.

Cijfers 12
Dit is een controlenummer.

Bronnen
UIC classificatie op Wikipedia (engels)