Koffi Gbeglo's articles

 • ONDO da VERO numero 81

  - 2 years ago
  ================================================= ************************************************* Numero 81 Oktobro - decembro 2016 O N D O D A V E R O Trimonata informilo de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando eldonata ekde januaro 1994 Redakcio : Parfo AJTO p/a TIETo, B.P. 13169 Lome-TOGOLANDO E-poshto : esp.togo@cafe.tg ************************************************** ================================================== Kion Esperanto kaj mi povas fari unu al la alia ? Kiam la jarfinaj festoj alproksimighis la juna Kopo decidis viziti sian onklon Toso. Survoje li devis monologi :"Oncjo helpu al mi festi. Mi bezonas shuojn kaj jakon. Plie, mi devas ankau pretigi bonajn manghojn por la festo kaj inviti mian amikinon. Jen mi havas neniom da mono. Chion mi diru al Onchjo, ke li helpu min". Je Kelkaj metroj de la domo, Kopo haltis. Jen pliaj ideoj invadis lin:"Chu Onchjo povos chion doni al mi ? Se li rifuzos, kion mi faros. Eble mi faru ion, ke li helpu min. Mi havas miajn bezonojn kaj pensas, ke Oncjo helpu min. Chu ankau Oncjo ne havas bezonojn ? Jes ja ! Li ja havus sed nenion diris al mi. Do mia nuna penso estas :"Kion Onchjo povos fari por mi". Mi devas ankau pensi, kion mi povos fari por Onchjo. Se mi sukcesos fari ion por kontentigi Onchion, certe ankau li helpos min. Chu mi demandu lin kion mi faru por li ? Certe li ne respondos. Bone, mi nun iru". Jen Kopo pashis antauen, kaj tuj la domo de la onklo aperis al liaj okuloj. Kiam Kopo atingis la domon, la onklo ne jam vekighis. Tuj Kopo prenis balailon kaj purigis la domon de la onklo. Poste, li cherpis akvon el puto kaj plenigis barelojn el kiuj la onlo prenas akvon por lavi sin kaj lavi multajn aferojn. Li devis ankau lavi la motorciklon de la onklo antau ol atendi ghis tiu chi vekighis. Toso ne povis ion kompreni. Chio al li estis songho. Li longajn tempojn monologis. Finfine nur du vortoj eliris el lia busho " Dankegon, Kopo". Chu Kopo nun povis ion diri al sia onklo ? Kiu cheestis la scenon, tiu asertis, ke Kopo nenion diris kaj pretis foriri, kiam la onklo demandis lin :"Kiu konsilis al vi fari tiujn laborojn por mi tiom frue ? Vi vere surprizis min. Ankau mi surprizos vin. Revenu morgau matene. La tago tre malrapide pasis por Kopo, kiu finfine atingis la domon de la onklo che la unua kokokriado de la frumateno. Antau ol la onklo vekighis, Kopo jam faris multajn laborojn en la domo de la onklo. Kiam tiu chi vekighis, li estis multe pli kontenta ol antaue kaj tuj promesis :"Mi tuj mendos por vi diversajn aferojn por viaj jarfinaj festoj. Poste mi donos al vi monon, ke vi mem achetu kion plian vi volas". Hej, estimataj geamikoj, Kopo ricevis pli ol tion, kion li volis. Kiel li atingis tion ? Chiuj vidis, ke tute ne sciinte kion lia onklo volas, ke oni faru por li, Kopo elpensis ion por ghojigi la onklon. Jen kion li rikoltis. La konduto de Kopo tuj decidigis la onklon fari ion por li. Ho, jes, tia estas la naturo. Ghi reciprok(ig)as chiam chion kion la estajhoj/estuloj faras. Kaj vi, kara esperantisto ? Kion vi povas fari por Esperanto kaj kion Esperanto povas fari por vi ? Necesas, ke chiu faru al si tiun chi demandon. Tuj chiuj ni konscios, ke la unua pasho estos nia, kiel la unua pasho inter Kopo kaj Toso estis de Kopo. Kiam ni listigas multe da farendajhoj por helpi Esperanton, tuj ankau tiu chi reciprokos. Sed kion oni ofte rimarkas ? Tie chi aperas la vera hipokriteco de Esperantistoj. Abundaj diversaj asertoj: - Mi lernas esperanton char ghi estas lingvo de paco kaj amikeco - Mi realigas tiun chi projekton por la malricha Afriko, do donu al mi monon - ktp Se oni analizas la farojn, oni tuj trovas, ke oni havas kashitan celon. La partnerigo de la landa asocio UTE de Togolando en TEJO-projekto estas demandiga kaj paroliga. Amaso da maldecajhoj, malhonestajhoj kashighas en tio. Kio pli okulfrapas, tio estas la konduto de afrikaj esperantistoj, kaj precipe de Afrika komisiono de UEA. Chu vere tiu komisiono laboras por Esperanto au ghiaj klopodoj celas tion, ke Esperanto laboru por ghi. Kial tiu Afrika komisiono de UEA povas tiom dividi esperantistojn en Togolando nur pro la fakto, ke ghi chiam luktas, ke Esperanto faru chion por ghi. Ne, Afriko neniam povas sukcesi, kiam chiam afrikanoj en chiu afero serchegas kion la afero faru por ili. Karaj, geamikoj, kion ni serchu, tio estas kion ni povas fari por Esperanto. Tiam, rimarkante kion ni povas por ghi, ankau Esperanto tuj ion faros por ni.Sekvaj linioj montras kion Esperantistoj faras por Esperanto. Felichan novjaron 2017 Pajto

 • KONSC IU numero 90

  - January  2, 2017
  K O N S C I U ================================== Numero 90 - 02/01/2017 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko =================================== Estimataj geamikoj, Fine de decembro 2016 okazis la 24a TEK (Togolanda Espepranto-Kongreso). Tiam okazis ankau la sespa Afrika Kongreso de Esperanto de UEA en Tanzanio. Memorindas, ke jam okazis la sesa Afrika Kongreso de Esperanto en Togolando fine de decembro 2015. La oftigho de tiuj kongresoj en Afriko montras, ke fruktodonas la laboroj de Hans BAKKER, kiuj elspezis monegon kaj energiegon por zorgi pri Esperanto en Afriko kaj ech metis kolosan monon en Afrikan Fondajhon de UEA, ke oni zorgu pri Afrika Agado. Kiam li estis mortonta, li respondis demandon de GBEGLO koffi pri sia celo tiom multe dedichante sin al Esperanto en Afriko. En sia respondo li klarigis, ke li celas, ke afrikanoj emancipighu.

 • KONSCIU numero 89

  - December 15, 2016
  K O N S C I U =================================== Numero 89 14/12/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko =================================== Estimataj geamikoj, En decembro 2015 okazis en Togolando la sesa AKE (Afrika Kongreso de Esperanto). Ampleksa kajero pri ghi jhus eldonighis en ACE (Afrika Centro Esperantista). Pri ghi estos anonco sube. la chefa celo de tiu chi numero de KONSCIu estas montri al chiuj la adaptigon de koloniisma penso al afrika esperantujo. Chio nun okazas kvazau korifeoj de Tutmonda Esperanto-organizajho gvidus novkoliniismon en Afriko. La pashoj de tiu asocio tute kongruas kun la postuloj de la regho Leopold dua de Belgio en 1883. La tutmonda Esperanto-asocio kiu nomighas TUEA (Tegmenta Universitata Esperanto-Asocio), jhus verkis mesaghon por la sespa AKE en Tanzanio. Sube aperas unue tiu mesagho, kaj poste la parolado kiu inspiris la mesaghinton. Finfine aperos anonco pri VEKA (Verda Esperanta Koloro en Anyronkope), la raportkajero de la sesa AKE en Togolando. Ek al frandado !

 • ONDO da VERO numero 80

  - November  7, 2016
  ======================== ************************************************* Numero 80 Julio - Septembro 2016 O N D O D A V E R O Trimonata informilo de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando eldonata ekde januaro 1994 Redakcio : Parfo AJTO p/a TIETo, B.P. 13169 Lome-TOGOLANDO E-poshto : esp.togo@cafe.tg ************************************************** "Se iu Dio vere ekzistus ie, ghi jam detruus la biblion". Same, se Zamenhof estus plu vivanta, li certe jam kabeus". Francoj tute pravis, kiam jam en 1905 ili forigis de Esperanto ties internan ideon. La Francoj estis tre antauvidemaj, kaj tial tiam diris, per la plumo de Beaufront, ke Esperanto estas nur lingvo kaj nenio pli. Tion chi montras kondutoj de Esperantistoj tra la jaroj. Kion celas homoj, tio estas preskau nur propra profito, kio helpas ilin surtreti aliajn konscie au senkonscie. Kiel kompreni la decidon de TEJO okazigi IJK-on en Togolando, kiam nek JOTE, nek UTE invitis la kongreson ? Se daure eksterafrikanoj, kaj precipe europanoj ne konsideras vere homoj kiel ili afrikanojn, chiam estos diskordoj chie ? Iuj reagos, ke afrikanoj komplicas chiam. Jes, afrikanoj komplicas chiam. Kiam tio eksmodighos ?

 • KONSCIU numero 88

  - September 18, 2016
  K O N S C I U =================================== Numero 88 17/09/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko =================================== Kiam estis okazinta la sesa AKE (Afrika Kongreso de Esperanto) en Togolando en decembro 2015 diskutoj aperis en listo UEA-membroj. Tiam s-ro GBEGLO Koffi, leginte la subajn vortojn de la UEA-estrarano LEE JUNKEE, diris, le la estrarano provis subacheti togolandanon. La administrantojn de la listo reagis, ke li pruvu tion. Tiam, s-ro Koffi diris :" Se ne estas plendanto, ne estu justico", kaj tial li atendas reagon de LEE Jungkee antau ol doni la pruvon. La administrantoj devis finfine blokis s-ro Koffi che la listo. Koffi diris, ke li montros la pruvojn, kiam li estos aperinginta la mesaghojn en la raportkajero VEKA de la sesa AKE en Togolando. Jhus kompilighis la kajero kaj Koffi disponigis la subajn mesaghojn al la administrantoj de la listo UEA-membroj. la mesagho atingas vin, char vi estas esperantistoj. Legu la vortojn de estrarano de UEA, kaj poste la verdikton de gvidantoj de UEA-listoj kaj aprezu ! Jes aldonighis ankau aliaj leteroj de intervenintoj. Flaru ankau ilin ! Sukceson ! Tia estas la esperanto-mondo. Kuraghon !

 • KONSCIU numero 87

  - September  5, 2016
  K O N S C I U =================================== Numero 87 04/09/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko =================================== Patro mortis postlasinte dudek tri gefilojn. Tiuj chi devas dividi inter si la heredajhojn. Iam unu el la filoj vizitis onklon, al kiu li diris, ke li proponas vendi chiujn heredajhojn. La onklo respondis, ke li unue interkonsentu kun la aliaj gefiloj, antau ol ion fari. Kelkajn semajnojn poste oni informighis, ke tiu filo chion vendis. Kiam la onklo reagis, ke li ne scias, kiu vendis, la filo refutis, ke li chion jam diris al la onklo. Kiu pravas ? Karaj geamikoj, certe vi scias, ke Jesuo iam forfughis de Jerusalemo. Ion tian faris ankau Mahometo, kiu devis rapide forlasi Mekkon. Kial ili tion faris ? Simple char tiuj medioj plenighis je negativajhoj, kaj ili riskas trafighi de tio. Kiam iu medio tiel nocas, kiuj vivas tie, tiuj devas rapide forlasi ghin. Io estas rimarkata en la Esperanto-movado. Tio estas, ke iuj esperantistoj tiom plenas je monavido au gloremo, ke ili chiel surtretas la aliajn; neglektante ech elementarajn regulojn. Kio gravas al ili, tio estas preskau nur plenigi ventron kaj havi gloron. Pro tiu sinteno ili chiam pretas oferi chiun ajn. Feliche tiaj homoj tute ne ekzistas inter afrikaj esperantistoj, kiuj uzas proprajn rimedojn por disvastigi esperanton en Afriko. Tial tiuj esperantistoj demandas sin KION IJK kaj UKo alportos al Afriko, ke tiu chi kontinento nun uzu propran monon por tio. Ne nur pri IJK kaj UKo temu, sed ankau pri aliaj tiaj renkontighoj kiel Frankofoniaj, Anglofoniaj, ktp. Ghenerale, homoj uzas sian tutan forton por organizi tiajn renkontighojn en Afriko por fortigi sian pozicion en Afriko por plu ekspluati Afrikon kaj plusklavigi kaj servutigi afrikanojn. En la esperanto-movado kaj aparte en agado de UEA en Afriko, certe iuj esperantistoj pretas ion diri pri tio. Ili dissendis mesaghojn priajn, kiuj nun aperas sube kun komentoj de alia afrika esperantisto, adepto de shanghigho de pensmaniero. Ni vidu ! Unue estas letero por inviti homon legi tri tekstojn. Sekvas poste la tekstoj inter kies linioj estas komentoj. Konkludo fermas la tuton.

 • KONSCIU Numero 86

  - August 23, 2016
  K O N S C I U =================================== Numero 86 23/08/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko =================================== "Kial vi tute ne volas rekoni, ke viaj gefiloj ne plu estas infanoj ?", demandis viro sian edzinon, kiam tiu chiam traktadas siajn gefilojn pli ol dudekjarajn kiel bubojn. Kiuj ne volas/povas rekoni, ke la menso de afrikaj esperantistoj en 1980 ne plu estas sama kiel nun, tiu estas en la kategorio de tiu virino. Simile, la menso de afrikanoj en la sesdekaj jaroj tute ne plu estas tiel sama kiel nun. Kiuj rilatas kun afrikanoj, tiuj atentu tion en siaj planoj. Decas tuj mencii, ke multaj tiaj planoj havas hipokritan fonon, kiun facile rekonas afrikanoj ne ventromaniaj. Chiuj vidis kiel kondutis UEA-gvidantoj, kiam afrikaj esperantistoj en ACE/UETA proponis la organizadon de la sesa AKE en Togolando kun la sepa en Burundio. Ankau nun ili plu tiel kondutas. Oni komprenas, ke tiuj homoj havas nenian respekton por afrikanoj, kiuj luktadas por la vera sendependigho de Afriko. Tiuj homoj chiam decidas pri Afriko, kiun ili chiamaniere ekspluatas. Novan ilian decidon estas organizi UKon au IJKon en Afriko kaj jam ekkolektas monon subpretekste, ke ili volas helpi Afrikon. Chu tio estas vera bezono por Afriko nun ? Subaj vortoj diros ion pri la aferoj, kaj poste montros, ke per la organizado de la SESPA/SEPSA AKE en Tanzanio, UEA-gvidantoj persistas en sia malbona intenco dividi Afrikon kaj semi/flegadi malpacon inter afrikaj esperantistoj. Malkovru mem !

 • KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (KomACE) numero 57

  - July 15, 2016
  KomACE n-ro 57 15/07/2016 ================================================= KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE ------------------------------------------------- Redaktas : Cophie PARPHES Adreso de la redakcio : ace2006hb@gmail.com, afrikacentro@hotmail.com ------------------------------------------------- La informojn en KomACE chiuj rajtas chiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto ================================================= Estimataj geamikoj, En decembro 2015 okazis la sesa AKE (Afrika Kongreso de Esperanto) en Togolando. Kiuj scias pri la historio de la afrika kongreso, tiuj certe povas memorigi, ke ankau la unua afrika kongreso (UAK) okazis en Togolando. La kongresa kajero de UAK kun la nomo AKTO DE UAK estas nun je chies dispono che ACE (Afrika Centro Esperantista). En ghi estas ankau la rezolucio de UAK. Char multaj ne havas la kajeron, la redakcio sube disponigas la rezolucion al chiuj, ke oni vidu kion rekomendis (ne decidis, ne diktis) la partoprenantoj pri la organizado de afrikaj kongresoj. Jes ankau pri Esperanto en Afriko temas tiu rezolucio. Kaj chio devis evolui. Nun multe pli diligente laboras afrikaj esperantistoj por neegaligebla funkciado de UETA tute sendependa. Jhus okazis kunveno de la stabo de TIETo. Tiam oni parolis ankau pri ACE kaj UETA. Parto de la raporto aperas sube. Malkovru nun !

 • KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (KomACE) numero 56

  - July  5, 2016
  KomACE 56 05/07/2016 ================================================= KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE ------------------------------------------------- Redaktas : Cophie PARPHES Adreso de la redakcio : ace2006hb@gmail.com, afrikacentro@hotmail.com ------------------------------------------------- La informojn en KomACE chiuj rajtas chiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto ================================================= Estimataj geamikoj, CERTE vi scias kio estas LEGA KOMPRENO. En la ekzamensisteno de ILEI, oni legas tekston kaj poste respondas demandojn. Tion ni kune tuj faros. Jen la teksto, kiu estas nenio krom la rezolucio pri la kvina AKE.

 • KONSCIU numero 85

  - July  5, 2016 - 2 comments
  ================================= Numero 85 04/07/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko ============================ VORTOJ de DUMVIVA MEMBRO AFRIKA de UEA ====================================== Numero 7 04.07.2016 **************************************

 • KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (KomACE) numero 55

  - June 21, 2016
  La Esperanto-movado afrika ege dependis chiapunkte de eksteraj manoj. Ekde 1980, kiam Hans BAKKER ekzorgis pri la movado en Afriko, multaj afrikanoj lernis la lingvon kaj nun ege bone scipovas Esperanton kaj estas tre spertaj pri la medio Esperanta. Tamen ne finance ili povis partumi en la agado. Hans propraposhe faradis preskau chion, ech metante monon je dispono por chiama uzo por/pro/per Afriko. Vere necesas ankau kontribuo financa de afrikanoj mem, char ankau ili finance partoprenas en aranghoj neesperantistaj sur la kontinento kaj ech ekster ghi. Kial en Esperantujo afrikanoj igas sin tute nepagipovaj ? Afrikaj esperantistoj povas ja fari multon, kiun eksterafrikanoj tute ne povas. Nun estas la momento ne por paroladi, sed preskau nur por AGI. Jes nur per agoj, la homo povas atingi chiuj nivelojn de la socio. La sesa AKE en Togolando jam montris, ke Afriko nun estas tute forta por prizorgi sian agadon chiapunkte. Surbaze de tio estas starigita la programo de UETA por 2016. Tiu chi programo aperas sube. Post ghi, estas ankau vortoj iamaj pri kontribuo de afrikanoj al propra esperanto-agado. Tiam estis respondo al Maritza Gutierrez, estrarano de UEA pri landa agado en 2011. Respondante shiajn demandojn, togolanda esperantisto faris proponon al shi, kiu ghis nun ne jam kvitancis pri ricevo de la letero de la togolandano. La respondoj al la demandoj de Maritza aperas sube, ke ni vidu, ke la ideo pri kontribuo de afrikanoj al sia agado estas ne nova. Tial ghi pluiras ghis nun. Afrikanoj tute kapablas tute solaj zorgi pri la agado. Tio tute ne ekskludas kunlaboron kun aliaj tendencoj de Esperantujo. Tial UETA etendas kunlabormanojn sincerajn al chiuj en Esperantujo kaj ech ekster ghi, ke chies klopodoj profitigu al Esperanto, la sola lingvo kiu liberigas la homojn de la premoj de aliaj homoj.

 • KONSCIU Numero 84

  - June 20, 2016
  K O N S C I U ================================= Numero 84 20/06/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko ============================ VORTOJ de DUMVIVA MEMBRO AFRIKA de UEA ====================================== Numero 6 20.06.2016 ************************************** POR CHIE GLATIGI LA GRUNDON ============================ En la dua numero de VORTOJ DE DUMVIVA MEMBRO AFRIKA de UEA estis mencio pri konfuzo koncerne estraron de asocio kaj la asocion mem. Estraranoj trouzas sian estraranecon, konsiderante sin kiel la asocion por multon altrudi, decidi pri chio kaj tial fojfoje surtretas. Tio ja iel povus naski konflikojn kaj konfliktoj neniam mankas en homujo, ie kie homoj kolektighas por zorgi pri komuna afero. Chu grupo kun konfliktoj ne traktitaj povus evolui senprobleme ?

 • KONSCIU numero 83

  - June 12, 2016 - 1 comment
  K O N S C I U ================================= Numero 83 13/06/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko ============================

 • KONSCIU numero 82

  - June 12, 2016
  K O N S C I U ================================= Numero 82 10/06/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko ============================ LEGA KOMPRENO 3 *******************

 • KONSCIU numero 81

  - June  8, 2016 - 1 comment
  K O N S C I U ================================= Numero 81 08/06/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko ============================ VORTOJ de DUMVIVA MEMBRO AFRIKA de UEA ====================================== Numero 4 10.06.2016 ************************************** POR au KONTRAU --------------------------- Kion vi pensas pri tiuj asertoj : - la amiko de mia amiko estas ankau amiko - malamiko de mia malamiko estas ......... - La amiko de mia malamiko estas .......... - La malamiko de amiko estas ............. - ktp ? Chiu kompletigu kiel li volas/faras/konsilas. Jen do vidpunkto de unusola persono, kiu estas neniu korm mi.

 • KONSCIU Numero 80

  - June  6, 2016 - 1 comment
  K O N S C I U ================================= Numero 80 06/06/2016 --------------------------------- Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan --------------------------------- Redaktas : Liberesko ============================

 • V E K A

  - May 31, 2016 - 2 comments
  En decembro 2015 okazis la sesa AKE (Afrika Kongreso de Esperanto ) en Togolando. Raporto pri ghi jam aperis. Nun eldonighas detala raportaro pri ghi. Temas pri kajero multenhava. Kiu shatus havi unu ekzempleron (kion ni rekomendas al chiu esperantisto), al tiu iras suba informo. Vidu !

 • KOMUNIKO DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (KomACE) numero 54

  - May 22, 2016
  KomACE 54 22/05/2016 ================================================= KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE ------------------------------------------------- Redaktas : Cophie PARPHES Adreso de la redakcio : ace2006hb@gmail.com, afrikacentro@hotmail.com ------------------------------------------------- La informojn en KomACE chiuj rajtas chiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto ================================================= Estimataj geamikoj, Ion oni nomas nekutima en Instituto Zamenhof (IZo) en tiu chi lerneja jaro. la rezultoj de la provekzamenoj mirigas la homojn, kaj chiuj klarigas al si la kialojn. Chu eblos al tiuj havi la veran kialon ? Kiel oni legos en subaj linioj, apartan forton havas gvidantoj de IZo, ankau kiuj zorgas pri ACE (Afrika Centro Esperantista). Chio estas certa, ke la rezultoj en la veraj ekzamenoj shtataj en junio estos tre brilaj. Malkovru mem la rezultojn de la provekzamenoj okazintaj en tiu chi lernojaro 2015-2016. La rezultoj aperos de la pli fresha al la malfreshaj.

50 articles in total