Karaj geamikoj,

Mi tre dankas tiujn el vi kiuj bondeziris al mi en tiu ĉi 6-a de oktobro.. Ne ke la tago mem estis eksterordinara. Mi evidente ne tuj sentis min pli aĝa kaj post la 6-a estos la 7-a kaj la sekvo..

Ne, kio gravis por mi hodiaŭ estis la sento de kolektiva kuraĝigo al mia plua ĉeesto en tiu esperantista vilaĝo, al mia plua laboro por doni al vi pliajn informojn, pliajn fotojn, pli variajn intervenojn ĉe mia persona paĝo.. Kuraĝigo al pli da laboro spite al mia persona pigremo..dankon !!

Mi aŭdis pri furora listo.. Tio vere ne interesas min.. Mia ĉefa celo estas ke miaj verketoj helpu vin aŭ, pli realisme, sufiĉan parton el vi por ke nia interŝanĝo estu valora.. Mi konscias ke ne ĉiuj artikoloj miaj interesas vin ĉiujn.. ne ĉiuj dokumentoj..Sufiĉas al mi ke ili alportu ion al pli granda nombro el vi.. Pro tio mi provos ĉi jare varii la menuon por ke ĉiu trovu sian eble bongustan nutraĵon

Restas, kaj mi ne estas la sola homo en nia vilaĝo kiu fingromontras tiun problemon, ke manko da tuja reago da "feed back" laŭ la klasika angla esprimo estas sufiĉe grava zorgo des pli ke la plej multo el la vizitoj estas ofte anonima..

Mi rimarkis ke, se ne venas reagoj en la unua semajno da enretigo, ne venos pliaj reagoj.. Mi ne petas ke vi aŭdacu diri : tio ne plaĉas al mi.. sed kial vi do ne sugestu, demandu pliajn informojn? Tio grave helpos min por pli da reciproka kontento..

Do ankoraŭfoje, dankon, kaj tiu simpatia bondezirado estu komenco de nova fruktodona jaro..

Gerardo