La kverko..

La kverko diris al la kano :

"Vi..povra kaj mizera nano ,

eĉ al plej eta vento cedas.

Jen, firman trunkon mi posedas,

kaj spitas al la uragano."

Eolo nun el sia sako,

ciklonon sendis por atako.

La kano cedis, sin ekklinis,

dum la fiera kverk' obstinis,

starante firme kaj fortike

kaj rekte. Sed - subita krako -

ĝi elŝiriĝis kunradike..

kaj la kano