Grezijono 1976

La akuzativo [1]


1- Plej ofta uzo : objekta komplemento


Li legas historiaN libroN

La libro kiuN li legas estas historia

Atentu ! HistoriaN libroN li legas : c'est un livre d'histoire qu'il lit


2- Ĝeneraliĝo al rektaj komplementoj


En propozicio, krom la verbo kaj la subjekto [predikativo], ĉio estas komplemento.

Komplemento povas ricevi tri formojn :


Adverbo : Li venos vesperE

Prepozitivo : La pluvo falis DUM la nokto

La prelego okazos JE la venonta semajno

Akuzativo : La pluvo falis la tutaN noktoN

La prelego okazos la venontaN semajnoN


Elekto de la formoj :


La adverbo estas la plej konciza :

La pluvo falis dum la tuta nokto

La pluvo falis la tutan nokton

La pluvo falis tutnokte


La prepozitivo estas la plej preciza

Rimarko : JE estas neŭtrala prepozicio


La akuzativon oni uzas kiam oni ne povas uzi la aliajn

Rimarkoj:


1-la neŭtrala prepozicio JE estas la plej facile anstataŭebla de la akuzativo

Li venos JE la naŭa de julio = Li venos la naŭaN de julio

2-neniam uzi dufoje la akuzativon en la sama frazo

Doni ion al iu

Savi iun de io

Instrui infanon pri la lingvo

Instrui la lingvon al infano

Mi petas la salon de mia najbaro

Mi petas la salon al mia najbaro

Mi petas mian najbaron pri la salo