Handikapigaj situacioj

Je la dua sinsekva jaro, la asocio SAT [Sennacieca Asocio Tutmonda] intencas dediĉi dosieron al personoj en handikapigaj situacioj.


Ĉi jare, la dosiero estas publikigota en la novembra / decembra eldono de la SAT gazeto Sennaciulo.


La preciza temo de tiu 2008-a dosiero estos « Alirebleco al laboro de la personoj en handikapigaj situacioj »


Se tiu aparta temo perfekte konformiĝas al la celoj kaj idealo de SAT, laborista esperanto asocio, la problemaro koncernas ĉiujn esperantistojn kiel cetere, sen escepte, ĉiujn homojn.


Evidente la individuaj situacioj koncernataj estas tre diversaj kaj iras de adaptiĝo de labor posteno en entreprenoj ĝis protektita laboro en fakaj establejoj..


En multaj landoj [espereble ĉiuj] ekzistas politikoj cele al akcepto de personoj en handikapigaj situacioj ĉe laboro. Tiuj politikoj kaj ties rezultoj estas sufiĉe malsamaj kaj malfacile kompareblaj..


Kiel respondeculo pri la dosiero mi alvokas ĉiujn el vi kiuj povas atesti pri situacioj, realigoj, opinioj de koncernataj personoj, proponi al mi tekstojn aŭ informigajn elementojn..


La dat limo de sendado de la tekstoj al la skipo de Sennaciulo estas la 8-a de novembro 2008.. Pensu tamen ke mi devas havi tempon por prilabori la ricevitan materialon.. do urĝas.


Eventuale vi povas sendi al mi mesaĝon anoncante vian intencon partopreni kaj la enhavon de via eventuala partopreno..


Kiel vi eble jam komprenis, partopreno ne estas strikte rezervita al SAT membroj.. Ĉiu pertopreno estos subskribita de ĝia verkinto..