Oni ja scias ke la homoj havas diversajn bezonojn por plenumi sian vivon.. Sed ĉu tiuj bezonoj estas egalaj.. ĉu estas pli fundamentaj  bezonoj kiuj malpermesas la deziron de io alio se ili ne estas unue kontentigitaj ?

La usona psikologo Mazlow [mazlaŭ] trastudis tiun problemon kaj konkludis ke ekzistas kvin fundamantajn bezonojn kiujn li oardigis laŭ piramido :

                5- realigi sian idealon

       3- ami             4- esti amata

1- filiziologiaj bezonoj      2- sekurecaj bezonoj

Laŭ Mazlow, la evoluo de homa destino dependas de supreniro en tiu piramido. Ne eblas atingi la kvinan nivelon se oni ne povas plenumi la bazajn unuajn ,duajn, triajn.

Foje, la cirkonstancoj de la vivo faras ke oni retroiras, malsupreniras.. denove oni devas plenumi la bazajn bezonojn por denovi atingi la kvinan nivelon..

Konkludo : sen amo [kompreni ankaŭ respekto, agnosko de la valoro de la koncernata ulo] neeblas la sukceso..