Ĉio homa ŝajnas kompleksa..kaj ĉiutage pli kompleksiĝanta pro la diverseco kaj konstanta evoluo de niaj kulturoj.. La pezo de la cirkonstancoj tiel erarigas nin ĝis individueca sento kaj deziro al originaleco konstruita de la socia aparato kiu regas nin.. Pensu do.. ĉu mi estas simila al mia najbaro tiu stultulo [aŭ tiel supera al mi !!] ? evidente ne .. ne eblas.

Tamen sub tia ŝajno, sub la socia komedio [foje tragedio] konstantaj trajtoj estas observeblaj.. Laŭ kelkaj fakuloj, la homa vivo resumiĝas nur per dudeko da problemaroj, ĉiam similaj konstante revenantaj, simple freŝe farbitaj laŭ kiu el ni estas koncernata. Ĉiuj el ni spertas tiajn situaciojn ĉe unu momento aŭ alia de nia vivo.. Ne same laŭ la personecoj, laŭ la karakteroj, .. eble, sed ja similaj problemaroj..

Plie, niaj reagoj estas ĉebaze tre simplaj, reagoj hereditaj de la tuta evoluo de la vivo.. de la unu nura ĉela besteto ĝis la homo regas la leĝo de la vivo.. strebado al plua vivo.. leĝo kiu regas la interna sistemo de la kompleksaj bestoj kiuj ni estas.. leĝo kiu ankaŭ regas niaj rilatoj kun ekstera medio.. neceso protekti nian vivon fuĝi ion danĝeran, batali kontraŭ malamikoj aŭ eble negoci.. ĉiam temas pri daŭrigo de nia estaĵo koste de evoluo sed pluvivo

Gvidilo helpas nin : niaj sentoj feliĉaj aŭ malfeliĉaj.. feliĉaj pro la sukceso por nia plikeskiĝo kvanta aŭ kvalita, malfeliĉo pro malsukceso, pro eraroj, pro danĝero.Evidente tiu feliĉo aŭ malfeliĉo nuanciĝas de la plej granda ĝojo ĝis la plej forta timo..Foje teruro nin paralizas, ni ne plu scias ĉu fuĝi ĉu batali.. La franca profesoro Henriko Laborit nomis tion inhibicio de la agado..

Cinikismo tio ĉio vi pensus.. brava vi estas, vi opinias ke homo estas ulo kiu agas pro moralaj kaj raciaj kialoj.. ĝuste nia homeco supozas ke ni organizas nian vivon laŭ tiaj ideoj : racieco kaj moralo.. Homo estas estaĵo kiu povas oferi sian vivon se liaj aŭ ŝiaj valoroj ne plenumiĝas aŭ se alia homa estaĵo estas endanĝerigita.. simple pripensu kial tiuj homoj tiel agas ?.. ĉar iliaj valoroj estas tiel fortaj ke ili estas eĉ pli gravaj ol la vivo mem..maloftaj estas tiuj uloj..

Gardu nin pri ĉiu juĝo de alia homo..Vi ne scias, mi ne scias kiel ni agus se tia situacio sin prezentus.por ni . herooj aŭ malkuraĝuloj ? nur tiuj kiuj travivis tiajn momentojn scias.. ofte ili ne plu povas juĝi..pro ilia morto..