ĜENERALAJ INFORMOJ / TEKNIKAĴOJ
Ek (akcentitaj literoj) [eo.wikipedia.org/wiki/EK]
Homaj rajtoj : [eo.wikipedia.org/wiki/Homaj_rajtoj]
Libera Folio : [www.liberafolio.org]
Ret vortaro : [www.reta-vortaro.de/revo/titolo.html]
Vikipedio [eo.wikipedia.org]


PRI SAT
SAT : [ www.satesperanto.org ]
SAT Frakcioj [ www.satesperanto.org/-Frakcioj-.html ]
SAT Kongreso en Kazanlak informo [ www.satesperanto.org/Bazaj-praktikaj-informoj.html ]
SAT Statuto [ www.satesperanto.org/Statuto-de-Sennacieca-Asocio.html ]

SAT Amikaro : [esperanto-sat.info]
SAT en Britio : [satebejo.blogspot.com]
SAT en Hispanio : [www.nodo50.org/esperanto]
Sveda Laborista Esperanto Asocio : [www.slea.se]
Por esperanta fako de SAT [home.arcor.de/gmickle/pf/index.html]

SOCIALAJ INFORMOJ
Diplomata Mondo en E-o [eo.mondediplo.com]
Labourstart : [www.labourstart.org/eo]ESPERANTO ASOCIOJ
AEH / IKEH Asocio de Esperantistoj Handikapuloj : [www.volny.cz/aeh-ikeh]
Esencoj (Hungaria Esperanto Asocio) : [hungario.hu/esencoj]
Esperanta Civito [ www.esperantio.net/index.php?id=35 ]
Esperanta Respubliko [esperantarespubliko.blogspot.com ]
Monda Asembleo Socia (MAS) [mas-eo.org]
Universala Esperanto Asocio [www.uea.org]