Ses rimedoj por gajni la simpation de la homoj

 

1-       Sincere interesiĝu pri la aliaj

2-       Estu ridema

3-       Memoru ke la nomo de iu homo estas por li  /  ŝi la plej grava vorto en la tuta vorttrezoro

4-       Scipovu aŭskulti. Kuraĝigu la aliajn ke ili parolu pri si

5-       Parolu al via kunparolanto pri tio kion li / ŝi  ŝatas

6-       Montru al li, sincere, kiom li / ŝi gravas

 

Dekdu manieroj por konvinki

 

1-       La nura rimedo por venki en diskuto estas eviti ĝin

2-       Respektu la opiniojn de via kontraŭulo, neniam diru al li / ŝi ke li / ŝi malpravas

3-       Se vi malpravas, tuj  kaj elkore agnosku vian eraron

4-       Ekparolu mallaŭte

5-       Metu demandojn kiuj necese alvenigas pozitivajn respondojn

6-       Lasu la alian paroli senĝene

7-       Lasu lin / ŝin  kredi ke la ideo kiun vi sugestas venas de li / ŝi

8-       Sincere provu vidi la situacion laŭ la vidpunkto de via kunparolanto

9-       Donu al la aliaj la simpation, la komprenemon  kaj eĉ kompaton kiujn ili deziregas

10-   Alvoku la bonvolemon de via kunparolanto

11-   Impresi la vidon kaj la imagpovon

12-   Lanĉu defion

 

Naŭ manieroj kritiki  sen ofendi nek vundi

 

1-       Komencu sincere laŭdante  lin /ŝin

2-       Ne rekte montru al li/ŝi liajn / ŝiajn eraroj aŭ difektojn

3-       Antaŭ ol kritiki emfazu viajn proprajn erarojn

4-       Ne rekte ordonu. Sugestu, metu demandojn

5-       Ne ofendu lian/ŝian memestimon. Lasu al li/ŝi la eblecon  savi la ŝajnojn

6-       Rekonu liaj / ŝiajn meritojn pro liaj / ŝiaj penoj. Viaj kuraĝigoj estu malavaraj kaj sinceraj

7-       Kuraĝigu lin / ŝin. La eraro ŝajnu esti facile korektebla , la tasko facile plenumebla

8-       Agu tiel ke li / ŝi estu feliĉa fari tion kion vi proponas