1-       ANALIZI : Oni prave diras ke problemo bone analizita estas jam duone solvita. Oni evidente ne forgesu iun ajn aspekton de la  situacio. Bona helpo povas esti la famkonata demandaro KIU ? faras KION ? kun KIU ? en KIAJ ? kondiĉoj, KIA ? cele

2-       ALLOGI : Necesa elemento kies respondo povas esti paradoksa. Ne nur kaj ĉiam plezuro allogas.Petita peno, karismo de la gvidanto estas ankaŭ gravaj elementoj tiacele

3-       DISDONI TASKOJN : Tre surpriza elemento de la planado, nepre necesa. Estas psikologia fakto ke homoj kiuj ricevis klaran, plenumeblan taskon tendencas efektivigi tiun “mision” eĉ se ĝi estas malfacila.Male, iu kiu ne ricevis taskon tendencas seninteresiĝi

4-       INTERLIGI : Samtempe krei ligojn inter la partoprenantoj en la agado, trovi helpon, asociigi eĉ ekster la anoj de nia rondo kaj krei etoson

5-       ANTAŬVIDI  ETAPOJN : Ne tro postulu samtempe.. Longa vojaĝo komencas per malgranda simpla paŝo  kiu ripetiĝante alvenas al fina celo