Jam de du monatoj mi provas interesi vin per artikoloj kiuj konsistigas,laŭ mi, la bazajn informojn por esperanto aktivuloj. Se mi bone komprenis, viaj multnombraj vizitoj pruvas vian intereson eĉ evidente se kelkaj el vi ridetas[afable,ĉar neniu vere protestis]pro tio ke ili jam scipovas kion mi rakontas..

Tiuj artikoloj dispartiĝas  laŭ tri serioj :

-          Bazaj nocioj pri homaj sciencoj

-          Movadaj faktoj kaj referencoj

-          Handikapigaj situacioj

Pri la tria serio, iom strange, ŝajnas ke la interesiĝo venas pli de anonimuloj ol de vi kiuj estas miaj malkaŝaj kontaktoj. Por daŭrigi ĝin mi havas du kialojn. La unua estas ke tiaj situacioj koncernas pli ol dek procentoj el la homaro kio estas ne neglektenda, la dua estas mia kvazaŭ tuta kariero ĉe la administrejo de faka asocio [vidu mian prelegeton PDF formate]

Sed eble vi povus min demandi « Kiu vi estas por tiel doni al ni lecionojn, semajnojn post semajno ? »

La respondo estas tute simpla.. Neniu vere povas doni lecionojn pri tiuj temoj.. Oni ja povas kontentigi vian scivolemon .. Akiro de vera kompetento estas tute alia afero..Utilas scii ke la homo estas ĉefe afekcia estaĵo , ke li aŭ ŝi ne konas  realecon sed nur kapablas havi kredojn pri kio estas la realo, krealecojn. Akiro de scipovoj  rilate tiun  ekkonsciiĝon supozas sufiĉe longan praktikadon akompanatan de pripensado, tio estas trejnado ĉe la lumo de sperto, entute estas ja persona kulturo..

Tiam, mi povas amatorece [en ambaŭ sencoj de la vorto] ekkonsciigi vin pri la malkovroj de la nuna scienco, doni al vi referencojn.. Nur via propra  decido kaj persistemo povas konduki vin al la kvara etapo de kompetento [laŭ CHAPUT !!]

Kaj por montri al vi ke ni devas resti modestaj  pri la eventualaj rezultoj , mi rakontu du ekzemplojn pri lernado de esperanto:

Unua ekzemplo estas tiu de lernantino kiu ŝajnis al mi ne tro dotita por la lernado.. Ŝi malaperis el mia kurso.. Unu jaron poste, ŝi vizitis min denove.. ŝi ja parolis esperanton pli bone ol mi !! Kio okazis ? Vojaĝo al Pollando, enamiĝo kun Pola esperantisto.. Kaj jen la motiviĝo plene ludis sian rolon..

Dua ekzemplo, alia lernantino, kiu dum unu jaro praktikis esperanto aranĝojn, kiu aliflanke pergajnis sian vivon kiel tradukistino [de la angla] Ŝi ne nur  lernis kun mi sed staĝumis ĉe « La Chaux de Fond » kie laŭ dire estas tre bonaj instruistoj.. Ŝi finfine forlasis nin sen iam ĉesi konstante « krokodili »

La historioj de tiuj du junulinoj vere montras ĝis kia punkto oni devas esti tre prudenta pri la rezulto de nia agado..kaj la fudamenta rolo de motiviĝo.

Do mi senhezite daŭrigu mian blogadon sed gardu mian modestecon..