Kaprompiga demando.. cxu la realo ekzistas ekster ni, sendepende de ni aux cxu gxi estas kreajxo de nia psiko..Ja multaj filozofoj provis respondi  gxis la respondo kiu aperas plej kredinda al nia psikologo , tiu de Imanuel KANT , kiu montris ke la realo ne estas konebla.

Se ni rigardas flanke de la nunaj sciencistoj, ecx nia ekzisto estas dubinda. Pli oni pliprofundigas la sercxadon tra la sistemoj de sistemoj en la homa cerbo, malpli oni trovas la finan strukturon,la "homunculus" [hometo en la latina] kiu povus klarigi la kialon de nia fukciado kaj de nia konscio. Oni ecx alvenas al konkludo ke cxio sentita de ni venas el simultaneco de diversaj "semantikaj reagoj" [emociaj, sentaj, intelektaj,..] Entute ni estus kvazaux iluzioj. Same, pri la universo..Pli oni sercxadas tra la partikloj pli kaj pli malgrandaj [oni tre malproksimigxis de la nedividebla atomo] pli oni malkovras ke oni povas analizi ankoraux pli profunden gxis oni alvenas al matematikaj formuloj..Kaj la teorioj pri la relativeco kaj pri kvantoj, kompreneblaj nur de kelkaj fakuloj ne lumigas nian sercxadon sur la vojo de la realeco..

Tamen mi rakontu zen humuran anekdoton.. Vi certe scias ke spirituala formado cxe la orientaj filozofoj supozas longan silentan cxeestadon apud mastro de la disciploj. Iam, unu tia lernanto ekhavis fulman senton ke li fine trovis la senson de cxio en la mondo... Li tuj iras al la mastro kaj ekkrias  "Mastro, mastro, mi cxion komprenis  !!  la mondo estas iluzio" La mastro prenis bastonon kaj frapis suficxe forte la malprudentulon.. "Ho, mastro, kial vi frapis min tiel ??" demandis la disciplo. "Nu, mia disciplo,cxu vi ankoraux kredas ke la mondo estas iluzio ?"

Do, antaux tiuj ne klarigitaj, eble ne klarigeblaj, misteroj, MELCHIOR proponas praktikan koncepton.Laux lia ideo, cxiu el  ni posedas sian propran idearon pri la realeco.. nek pli vera nek pli malvera ol alies idearoj . La sintenoj de cxiu el ni estas forte ligitaj al sia propra idearo sia krealeco.

Klerigado, kulturo ja konsistas el vola, ne vola revizio de krealeco kontakte de alies krealecoj [cxu tra vivsperto, tra debatoj aux per legado,ktp..]

Ni malfermu niajn barojn, ni interkrucigu niajn krealecojn, jen la celo kaj rimedo de cxiu homa progreso.