Iu diris ke kulturo estas tio kio restas kiam oni ĉion forgesis.. Tiu difino klare montras la gravecon de tiu io malfacile difinebla sed fundamenta kiel fono de niaj pensoj,kiel kvazaŭ sekreta bazo ne mankipova sur kiu baziĝas niaj krealecoj [kredoj pri « realo »].. Laŭ tiu senco ĉiu homo posedas kulturon..


Kulturo estas soci devena, familia de komence, lerneja, hom ĉirkaŭaĵa. Ĝi fluas el ĉiuj homaj rilatoj. Ĝi estas religia, sociala..


Nur poste venas la intelekta raciiĝo, kulturo kiel nedisigebla diptiko efikeco/beleco..Kulturo povas esti teknika, beletra, arta,..


Kulturo uzas ĉiu specajn esprimilojn..Ĝi povas esti korpa,voĉa, muzika,arta, verka, teknika,...Ĝia asimiliĝo estas progresiva, iom post ioma fekundigo de la korpoj kaj de la spiritoj..


Oni mezuras la paradokson en la esprimo « kultura paĝo ».. Kiel, en tiom malmulte da paĝoj [por dumonata gazeto, po du paĝoj en ĉiu numero, t.e. Ĉirkaŭ dekdu paĝoj jare]doni utilan kulturan formadon..


Des pli ke la preferoj de ĉiuj legantoj, iliaj pretecoj akcepti, plie asimiligi tiun aŭ alian aspekton de kulturo estas tre malsimilaj..


Unue, oni devas allogi.. Nepra kondiĉo.. la kultura paĝo devas altiri la atenton, esti atendita kiel aparte interesa parto de la gazeto


Due, oni devas inicadi, doni elementojn por posta alirado al tekniko aŭ artaĵo


Trie, oni devas variigi la enhavon, krei surprizon


Jen do,skize, kia devus esti la arto de la verkanto de bona kultur paĝo..


Ĉu vi konsentas ? Ĉu vi volas kompletigi ? Ĉu vi malsame opinias ? Debato estas malfermita...