Ŝi min bruligis,
frenezigis,
rekreis,
feliĉigis,
seniluziigis,
elkraĉis,
perfidis,
forgesis,
enterigis.
Kaj ŝi
estis nur
simpla
VIRINO.