Volus mi
kanton
verki
pri l' doloro.
Sed mi
neniel
ĝin vidas
de malproksime.