Ĉiutage
sur la bazar' brokanta
mi vendas malkare
la ĉagrenon.
Strange,
neniu
ĝis nun demandis min
pri la prezo.