/:Gyötör engem a szerelem nem táplál:/
/:Árva szívem nyugodalmat nem talál,:/

/:Turmentas min amo-sopir' ne nutras;:/ v
/:Orfas la kor', por 'gi trankvil' tre mankas:/

/:Erdélyország hegyes-völgyes határa:/
Terem szép lányt minden legény számára:/

/:Sikul-landa regiono montara:/
Kreskas tie bela knabin' tre kara,
Kreskas tie knabin' por vi tre kara!

/:Ázom, ázom, azt gondolom hogy esik,:/
/:Pedig csak a két bús szemem könnyezik:/

/:Mi pensas ke el la nuboj pluvetas:/
Sed nur mia okulparo malsekas,
Larmoj el miaj okuloj faletas...

/: Ki van téve a magyarnak zászlaja:/
/:De sok legényt felesketnek alatta:/

Sur placo Hungara flag' starigita,
Estas la Hungara flag' starigita,
'Juro de multaj rekrutoj prenita,
'Juro de multaj rekrutoj prenita.

/:Este későn megperdítik a dobot:/
/:Kiadják a nehéz parancsolatot:/

/:'Ci-vespere batas oni tamburon:/
/: Eldonas oni rigoran ordonon:/

/:Magyar fiúk, kezdődik a háború:/
/:De azért ti ne legyetek szomorú:/

Knaboj, komenci'gas granda milito,
Kamaradoj komenci'gas milito!
/:Dio benu, kara patruj', edzino!:/ Esperantigis: Gajdos Pál Debrecen,2014.