Φτάνει φτάνει φτάνειειειει η ζωή μου κύκλους κάααανειειει

που λέει και το άσμα...