Είναι ένα σκουληκωειδές που πετύχαμε σε μια καφετέρια έξω από το Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε να είναι; Ωραίο στυλάκι έχει πάντως, έτσι;