(Στέκει μόνο σε Ελληνικό context)

Κράτος πρόνοιας.